Obesitascentrum växlar upp igen

Efter en lång paus under coronapandemin startar sjukhusets Obesitascentrum nu upp verksamheten igen med obesitaskirurgi.

– Vi har tagit tillvara tiden och under pandemin har vi lärt oss att använda digitala lösningar, för ökad patientnöjdhet, tillgänglighet och vårdkvalitet, säger Joanna Uddén Hemmingsson.

Hon är överläkare och verksamhetsansvarig på Obesitascentrum som nu gör en kraftansträngning för att möta vårdköerna för patienter med fetma, eller obesitas, som det heter med vetenskaplig term. På Obesitascentrum behandlas överviktiga både medicinskt och kirurgiskt.

Teamet på Obesitascentrum är tvärfunktionellt och det ingår kirurger, narkosläkare och specialistläkare inom medicin, men också specialistsjuksköterskor och dietister. Överläkaren och kirurgen Niklas Heijbel är så kallad flödesägare för patientgruppen och han har också betytt mycket för att Obesitascentrum nu kan slå upp portarna igen.

Ett unikt specialistcentrum

– Vi är unika i Sverige i det att vi inte bara erbjuder operation. Vi har också ett specialistcentrum som jobbar runt patienten med livsstilsförändringar.  Vi ger oss inte förrän vi får det att fungera för våra patienter, framhåller hon.

Den unika inriktningen gör också att Obesitascentrum är remissinstans när patienter från andra regioner efter sin obesitasoperation inte lyckas med livsstilsförändringarna och inte får det att fungera.

– Vi tar emot patienter från flera andra regioner, bland annat från västra och södra Sverige. Många patienter vet inte om att vi ensamma om att ha ett integrerat medicinskt och kirurgisk specialistvård inom området. Men inom specialistvården nationellt är vi kända.

Stor samsjuklighet

Joanna Uddén Hemmingsson har ett starkt engagemang för patientgruppen och hon är ordförande i Svensk förening för obesitasforskning. Hon arbetar också aktivt för att få till stånd ett kvalitetsregister för obesitaspatienter.

– Enligt Världshälsoorganisationen är fetma klassad som en sjukdom, men det finns ett stort stigma kring övervikt. Och har man ett BMI (Body mass index) på över 35 är risken stor för följdsjukdomar. Vi vet att det finns en stor samsjuklighet med diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk sjukdom som depression, men även ADHD.

Hur ska man då komma i kontakt med Obesitascentrum?  – Vi har redan sett en 20 procentig ökning av inflödet av remisser till oss sedan september. Man kan gå in på hemsidan och lämna en egenremiss, så utreder vi och behandlar. Och vi har bra digitala lösningar även för patienter från andra regioner.

Så blir du patient hos oss - läs om egen vårdbegäran.

 

 

 

Kategori och ämnen

Nyhet Allmänt