Kvalitetsredovisning för 2020

För 28:e året i rad presenterades igår sjukhusets kvalitetsredovisning. Här hittar du kvalitetsresultat och beskrivningar av våra olika verksamheter.

Nytt för i år är en övergripande berättelse om hur sjukhuset påverkats av pandemin 2020. I verksamhetsbladen för varje enhet beskrivs också påverkan och omställning till följd av Covid-19. Liksom föregående år visas även planerade förbättringsarbeten och projekt, samt analyser av resultat.

Läs Kvalitetsredovisningen för 2020 här.

Kategori och ämnen

Nyhet
Kvalitet och patientsäkerhet