Topp för CStG i kvalitetsregister för operationer

I dag 25/1 firade vi att Capio S:t Görans Sjukhus fått en första plats i SPOR:s (Svenskt Perioperativt Register) totalindex för 2020, bland de sjukhus som utför både elektiva och akuta operationer.

Gunilla Solander och Charlotta Löwendahl skär upp en SPOR-tårta på Centraloperation.

Kvalitetsregistret SPOR mäter bland annat följsamhet till WHO:s checklista, andel höftfrakturer som opereras i tid, postoperativt illamående och väntetid till operation inom 90 dagar. Bland de sjukhus som utför både akuta och elektiva operationer var Capio S:t Göran det som uppnått flest av de 9 olika parametrar som mäts i registret. Därmed var det ett av de tre sjukhus som nådde över godkäntgränsen från registret för 2020.

Förstaplatsen firades med tårta till alla medarbetare på Centraloperation.

– Jag är så stolt och imponerad av alla medarbetare som gjort detta möjligt trots 2020 års alla utmaningar, säger Gunilla Solander, vårdenhetschef på Centraloperation.

2019 låg sjukhuset på en tredje plats i SPOR:s totalindex.

– Det är fantastiskt att vi, trots pandemin och många snabba omställningar under 2020 har lyckats behålla och till och med förbättra vår kvalitet för patienten, säger Charlotta Löwendahl, verksamhetschef för Anestesikliniken på Capio S:t Görans Sjukhus.

– Det är oerhört glädjande, och ett fint kvitto på en hög kvalitet även inom detta område, säger Peter Holm, VD för Capio S:t Görans Sjukhus.

Kategori och ämnen

Nyhet
Kvalitet och patientsäkerhet