Studien med första svenska läkemedlet mot COVID-19

Capio S:t Görans Sjukhus är nu igång med sin första så kallade fas-2 studie av ett nytt svenskt läkemedel mot covid-19.

Elin Sjöblom, Mats Wistrand, Mantas Okas och Ebba Rynäs jobbar med studien på sjukhuset.

Läkemedlet utvecklas i första hand för att motverka hyperinflammation vid olika sjukdomstillstånd och därmed skydda vitala organ, till exempel i samband med hjärtinfarkt och svåra virusinfektioner. Nu prövar man medlet även mot covid-19, där hyperinflammation också kan uppstå.

Så är studien utformad

– Studien kommer att inkludera 40 patienter och beräknas pågå till första halvåret 2021 berättar Mantas Okas, akutläkare och den som leder studien på sjukhuset.

Covid-patienter kommer lottas att få placebo- eller studieläkemedel i en vecka, under den tiden kommer en rad kliniska och immunologiska parametrar att följas. Därefter sker uppföljning efter 14 respektive 90 dagar. Läkemedlet KAND567 som testas i fas 2-studien är en blockerare av fraktalkinreceptorn och kommer från det svenska läkemedelsbolag Kancera AB.

Förutom Mantas Okas så är det överläkare Mats Wistrand och sjuksköterskorna Ebba Rynäs och Elin Sjöblom på Akutmedicinska kliniken som arbetar med studien.

–  Det är spännande och utvecklande att få jobba med studien tycker Elin Sjöblom och får medhåll av Ebba Rynäs.

Snabbt igång med tester

– Testerna av Covid-läkemedel går i snabbspår just nu och det är därför som vi kunnat komma igång så snabbt här på kliniken, berättar Mats Wistrand.

– Det som är roligt med den här studien är att vi på Akutmedicinkliniken fått vara med och utforma studieprotokollet från start. Det stora inflödet av patienterna som S:t Görans Sjukhus fick ta emot tidigt i pandemin gav oss kunskap och erfarenhet vid rätt tidpunkt för att kunna användas i utformning av studien, säger Mantas Okas.

– Detta är inte så vanligt i studiesammanhang och har varit spännande och lärorikt för oss.

Immunologi i fokus

– En annan ovanlig sak är att vi jobbar nära Science for Life Laboratory på Karolinska Institutet, med docent Petter Brodin. Samarbetet med hans forskargrupp gör det möjligt att tillämpa avancerade immunologiska analysmetoder och, förutom själva studien, också pröva intressanta immunologiska frågeställningar, säger Mantas Okas.

För mer information, vänligen kontakta

Mantas Okas, Huvudansvarig, E-mail: mantas.okas@capiostgoran.se, Tel: 08-5870 3380.

Kategori och ämnen

Pressrelease
Covid-19