Stor svensk läkemedelsstudie mot covid-19

Capio S:t Görans sjukhus driver de båda två första svenska läkemedelsstudierna som görs på patienter med covid-19. Först ut var läkarna Daniel Brodin och Ola Blennow som i våras tog initiativet till en studie som gäller läkemedlet Alvesco.

Daniel Brodin, lungspecialist och biträdande överläkare på Medicinkliniken vid Capio S:t Görans Sjukhus.

I mars fick sjukhuset en stor tillströmning av covid-19-patienter. Många av patienterna var svårt sjuka och avled. Vårdpersonalen kämpade med långa arbetsdagar och läkarna försökte samtidigt att hitta behandlingar som hjälpte patienterna mot denna då okända sjukdom.

– Det var jobbigt, väldigt otillfredsställande, berättar lungspecialisten och biträdande överläkaren Daniel Brodin från Medicinkliniken.

Stor drivkraft att hitta bra behandling

För honom ledde den svåra situationen till en stark drivkraft att försöka hitta en behandling som fungerar mot covid-19. Tillsammans med kollegan Ola Blennow började han intressera sig för läkemedlet Alvesco, en kortisonspray som används mot astma.

– Tidigt under Covid-pandemin avråddes vården för att använda läkemedel med inhalationsapparater eftersom de skapade aerosol, ett moln med partiklar som kan sprida smitta. Så det var en begränsning. 

– Alvesco hade inte hade de riskerna med aerosol. Vi började använda Alvesco till patienter med underliggande obstruktiv lungsjukdom, som KOL och astma, och tyckte oss klart se att dessa patienter klarade sig betydligt bättre än de patienter som inte fick någon inhalationsbehandling. 

Alvesco lovande läkemedel

Då gick de två läkarna vidare i sina efterforskningar och kunde konstatera att flera studier från Sydkorea och Japan tydde på att Alvesco hade effekt mot covid-19.

Det övertygade dem att starta en egen läkemedelsstudie. Två läkare från Karolinska hörde av sig. De ville testa ett annat läkemedel till en början, men bestämde sig för att sluta upp kring Alvesco, och arbetet var igång.

Under våren blev det dock många sena kvällar efter det ordinarie jobbet som gick åt till att fylla i alla papper och ansökningshandlingar så att studien kunde starta. Så här efteråt är Daniel Brodin ändå nöjd med att ha lagt ned det arbetet.

För det är många inom vården i Sverige som bekräftar att det här är en viktig studie. Ganska snabbt följde flera sjukhus i Sverige efter och ville bli inkluderade studien. Idag är det fler än tio sjukhus i hela landet som deltar i forskningsprojektet.

Studierna samarbetar

– Vi är mycket nöjda med att ha lyckats få till denna studie. Det kräver oerhört mycket administration att få göra en läkemedelsprövning att det blir allt ovanligare att kliniker själva, utan stöd av läkemedelsindustrin, lyckas få till det.

Alvesco-studien inkluderar 400 patienter och innefattar delvis samma patienter som den andra läkemedelsstudien mot covid som pågår på sjukhuset och som leds av läkemedelsbolaget Kancera.

–  Det är fantastiskt att S:t Görans sjukhus lyckas få till två läkemedelsstudier som riktar sig mot covid. Det är dock fullt naturligt att bra klinisk forskning bedrivs där patienterna är och S:t Göran är ju ur det perspektivet mycket väl positionerade.

– Vi har ett bra samarbete med Kancera-gruppen, som regelbundet tipsar oss om patienter som är lämpliga för vår studie.  

 

För mer information, vänligen kontakta:

Charlotta Wadenbrant, Presskontakt S:t Görans sjukhus, 08-58 70 27 67

Kategori och ämnen

Nyhet
Covid-19 Forskning