Psykologstödet hos IVA ledde till ny forskning

Från början av april erbjöds medarbetarna på Intensivvårdsavdelningen, IVA, på Capio S:t Görans Sjukhus stödsamtal i grupp. Två gånger per dygn fick de möjlighet att reflektera över sin arbetsdag. Det är på IVA de svårast sjuka Covid-19 patienterna vårdas och arbetet kan vara tungt.

Birgitta Olgren, vårdenhetschef på IVA och psykologen och forskaren Rikard Wicksell från Smärtkliniken har utvecklat ett nära samarbete under Covid-pandemin.

– Jag och Karsten Ahlbeck, verksamhetschef för Smärtkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus, ringde varandra en söndag i april och vi hade funderat på samma sak under helgen. Vi förstod att man på IVA kämpade oerhört hårt i en mycket krävande och oviss situation och att risken för stressreaktioner och sjukskrivningar var stor. Vi ville bidra och göra något för sjukhuset, berättar psykologen Rikard Wicksell. Han delar sin tid mellan Smärtkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus, där han är forsknings- och utvecklingsansvarig och arbetet som forskare på Karolinska Institutet, KI.

Stödet kom igång snabbt till IVA

Snabbt satte kliniken ihop ett team av psykologer, både från verksamheten och även kollegor från KI. Flera av dem ställde upp gratis. Teamet kontaktade Charlotta Löwendahl, verksamhetschef för Anestesikliniken på Capio S:t Görans Sjukhus, som bjöd in dem direkt. Inom 48 timmar var verksamheten igång och den utvecklades sedan successivt under de kommande månaderna.

Personalen på IVA fick nu chansen att prata och sätta ord på vad som hände. Den gemensamma reflektionsstunden med psykologstöd syftade till att öka personalens förmåga att hantera påfrestningarna och därmed motverka negativa reaktioner och slitningar inom gruppen i den svåra situationen som uppstått.

– Stödet blev väldigt viktigt för våra medarbetare. Samarbetet mellan oss på Anestesikliniken och Smärtkliniken är tätt sedan dess. Vi uppskattar verkligen all hjälp vi fått, säger Birgitta Olgren, vårdenhetschef på IVA.

– Vi visste ju inte hur länge pandemin skulle pågå, så det fanns en stor osäkerhet. Men det föll väldigt väl ut, säger Rikard Wicksell och berättar att just reflektionssamtalen nu är pausade eftersom sjukhuset inte har lika många covid-patienter längre men att andra insatser som chefsstöd och individuella stödinsatser fortsätter.

Stöd ledde till forskning

Förutom det viktiga arbetet på IVA som Rikard Wicksell och hans kollegor utfört så ledde arbetet även till ny forskning. Han och hans kollegor på KI har fått tre miljoner i anslag från AFA-försäkring. De genomför nu en serie av studier som handlar om att undersöka ”Arbetsrelaterad stress och psykologiska reaktioner i krisperiod”. Data från personal samlas in under totalt ett år, och kommer att ge värdefull kunskap om effekterna av pandemin och hur man kan utveckla stödinsatser. Inte bara medarbetare från IVA på Capio S:t Görans Sjukhus ingår i studierna. Både sjukhusen i Gävle och i Södertälje har kommit in i ett senare skede.

– Jag eftersträvar en integration av klinisk verksamhet och forskning. Jag vill att Smärtkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus blir ett nav för forskning och innovation i Sverige. Min vision är att vi ska basera våra behandlingsmetoder på den allra senaste forskningen, generera ny kunskap genom klinisk forskning och sprida dessa vidare till andra delar av vården och samhället, säger Rikard Wicksell.