Peter Holm utses till ny VD för Capio S:t Görans Sjukhus

Capio Sverige har utsett Peter Holm till ny VD för Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. Peter efterträder Sofia Palmquist och påbörjar sin nya tjänst vid sjukhuset den 13 januari 2020.

Porträtt av VD Peter Holm

Peter kommer närmast från tjänsten som affärsområdeschef för Capio Specialistkliniker i Sverige, en befattning som han innehaft sedan 2014 då Peter började på Capio. Peter kommer fortsatt att rapportera till Britta Wallgren, chef för Capio Sverige och ingår i den svenska ledningen för Capio.

Peter Holm är läkare och disputerad thoraxkirurg. Innan Peter började på Capio 2014 har han varit chef för Akutdivisionen på Karolinska, divisions- och verksamhetschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt sektionschef och överläkare vid Karolinska inom hjärtkirurgi. Peter har också arbetat med hjärtkirurgi vid Fremantle Hospital i Australien och med barnhjärtkirurgi i London.

”Jag är glad att kunna presentera Peter som ny VD för Capio S:t Görans sjukhus. Peter är en erfaren ledare som kombinerar ett brett medicinskt kunnande med ett genuint ledarskap och stort engagemang för vårdens utveckling. Peter har framgångsrikt utvecklat vår specialistvård och bland annat tagit såväl ortopediverksamheten som geriatrik och äldrevård till att idag vara självständiga verksamheter inom Capio. Med sin långa och breda erfarenhet inom högspecialiserad sjukhusvård och specialistvård, både i Sverige och internationellt, kommer Peter tillsammans med sjukhusets medarbetare att leda Capio S:t Göran genom nästa utvecklingsfas”, säger Britta Wallgren, Chef för Capio Sverige.

”Jag ser mycket fram mot att få leda och vidareutveckla Capio S:t Görans sjukhus tillsammans med våra chefer och medarbetare, som har skapat ett av Sveriges mest välfungerande sjukhus. Det pågår stora omställningar i vården i Region Stockholm och på sjukhuset, där vi bland annat förbereder oss för en helt ny förlossningsvård. Capio S:t Göran skall fortsätta att vara en drivande kraft i vårdens utveckling och jag ser stora möjligheter med ny teknik och digitalisering för att ännu bättre kunna ta hand om våra patienter och fortsatt erbjuda Region Stockholm en vård av hög kvalitet och med ett effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser”, säger Peter Holm, blivande VD på Capio S:t Görans sjukhus.  

Kategori och ämnen

Nyhet
Medarbetare