Öppnandet av BB S:t Göran senareläggs

Hälso- och sjukvårdsnämnden senarelägger öppnandet av BB S:t Göran. Orsaken till den uppskjutna starten är ekonomiska konsekvenser av den rådande pandemin samt sjunkande födelsetal.

Capios S:t Görans interna och externa projektgrupper har arbetat mot att öppna en förlossning 2022. Det har lagts ner ett fantastiskt arbete på att ta fram underlag till en högkvalitativ, modern och attraktiv förlossning med en god arbetsmiljö. Det nedlagda arbetet kommer kunna användas när förlossningen öppnar. Ny tidpunkt för start är ännu inte klart.

Lokalerna för förlossningen på S:t Görans sjukvårdsområde är i stort sett färdigbyggda. Capio kommer fortsätta samverka med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) så att lokalerna fram till öppnandet av BB S:t Göran kan användas på ett resurseffektivt sätt.

Capio S:t Görans sjukhus kommer ha fortsatt dialog med HSF kring planering av förlossningsverksamheten och lokalutnyttjandet.

Kategori och ämnen

Nyhet
Förlossning