Mer frihet för patienten med IBD Home

Större frihet och mer delaktig vård. Det får patienterna med inflammatorisk tarmsjukdom via IBD Home från Telia. Det är en e-tjänst som underlättar vardagen för patienterna, då de tar prover hemma och rapporterar via ett självtest och Telias mobila app. Gastromottagningen på Capio S:t Görans Sjukhus ingår i projektet och patienterna är positiva.

Charlotte Söderman och Birgitta Håkansson arbetar med IBD Home.

– Vi involverar patienterna mer i deras vård, vi arbetar personcentrerat och proaktivt. IBD Home har förbättrat livskvaliteten för våra patienter, så sammanfattar överläkare Charlotte Söderman vinsterna med den nya tjänsten som erbjuds i samarbete med Telia.

Idag har Gastromottagningen på Medicinskt Centrum ett 100-tal patienter som använder tjänsten. Den är avsedd för patienter med ulcerös kolit och IBD, ett samlingsnamn för flera typer av kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar.

Patienterna får ett kit hemskickat. De tar sedan sina avföringsprover hemma och får provsvar via Telias mobila app. Svaret går också direkt via Telias mobila tjänst till ett nationellt kvalitetsregister. Därifrån kan det avläsas av IBD-sköterskan.

– Vården blir tryggare av att patienterna själva kan både ta prover och snabbt få svar, säger IBD-sköterskan Birgitta Håkansson.

Vården blir mer proaktiv

– Om patienten är orolig för att ett skov, en försämring, är på väg, så kan provsvaret också vara skönt att få, när det visar att magen är okej. Om provet visar att ett skov är på gång kan man snabbt sätta in åtgärder för att häva skovet och minska behovet av oplanerad vård. Det gör vården betydligt mer proaktiv, säger Birgitta Håkansson.

– Patienterna slipper att åka in till labb för provtagning och kan sköta det hemma i lugn och ro. De blir också mer delaktiga i sin vård och det här ökar deras frihet. Då kan vi kan satsa våra resurser på patienter som har ett större vårdbehov, de som behöver komma hit, säger Charlotte Söderman.

Patienterna är positiva

– Med IBD Home blir kontakten med patienten mer av ett samtal, säger Birgitta Håkansson. Som IBD-sköterska går det att ta en mer coachande roll. IBD-sköterskan kan ta ett större ansvar och enbart involvera läkaren vid behov. Responsen från patienterna är positiv i de undersökningar som gjorts.

– Vi har vid tre olika tillfällen sökt och fått pengar från innovationsfonden. Nu är målet att vi avslutar projektet och att verksamheten ingår i den ordinarie vården för våra patienter. Vi vill att alla patienter som kan ska använda tjänsten, säger Charlotte Söderman.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotta Wadenbrant, Informatör, Capio S:t Görans Sjukhus, tel: 08-5870 2043

Kategori och ämnen

Nyhet
Innovation och utveckling