Kronprinsessparet uppmärksammar sjukhusets arbete

Torsdagen den 26 mars samtalade Kronprinsessparet per telefon med Peter Holm, VD, och Christian Kylander, chefläkare på Capio S:t Görans Sjukhus. Kronprinsessparet frågade om läget på sjukhuset och hälsade till personalen.

Samtalet var informellt men Kronprinsessparet var angelägna om att förhöra sig om hur det går för sjukhuset eftersom de vid besöket hos Region Stockholm dagen innan fått information om att sjukhuset har ett ovanligt högt tryck med många covid-19 positiva patienter.

En omställning

Prins Daniel frågade om hur det kommer att se ut under de närmsta veckorna och sjukhusets VD Peter Holm kunde berätta om att vi ställer om verksamheterna på sjukhuset för att kunna ta emot ännu fler patienter under veckorna som kommer.

Kronprinsessan Victoria frågade om hur personalen har det och här kunde Peter Holm redogöra för personalläget, hur personalen mår och hur de jobbar med skyddsutrustning.

Visade sin uppskattning

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel underströk båda att de vill uppmuntra sjukhusets medarbetare i den stressituation som råder.

– Vi önskar er all kraft och styrka i den här svåra situationen och vi hälsar till all personal. Vi vill uppmärksamma allt det viktiga arbete som ni utför, sa Kronprinsessan Victoria.

Kategori och ämnen

Nyhet
Covid-19