En innovation sporrad av Covid-19

– Den innovation vi utvecklat här på Prostatacancercentrum handlar om att använda våra resurser på bästa sätt, säger urologen Martin Bergman vars innovation både nominerats för pris, och fått anslag ur innovationsfonden i Region Stockholm.

Martin Bergman med ultraljudsmaskinen som används.

När patienter ska ta en prostatabiopsi så går man traditionellt sett in via ändtarmen och så har praxis sett ut de senaste 30 åren. Det är ett enkelt ingrepp men kan i värsta fall resultera i att bakterier förs in i kroppen, vilket i sin tur kan oraska sepsis, eller blodförgiftning. Patienterna är oftast män över 60 år.

– När Covid-pandemin startade så ökade riskerna ännu mer, inte bara för sepsis utan också för att vid komplikationer och flytt till andra vårdavdelningar också exponeras för covid-19. Så Martin Bergman började titta på andra metoder.

Lösningen fanns redan

En del av lösningen på detta fanns redan publicerad bland annat i England i början av 2020, där man kallar det för ”TREXIT” (TRansrectal EXIT). Man rekommenderar där ett transperinalt ingrepp till skillnad från transrektalt som är den äldre standarden. Med hjälp av en ultraljudsapparat där patientens magnetkameraudnersökning finns inlagd orienterar sig läkaren på fri hand och gör biopsin direkt mot misstänkta områden i prostatan.

– Vi har utvecklat och förfinat flera olika existerande metoder och satt ihop dem ett nytt ”paket” kan man säga. Bedövningen för ingreppet i som görs i bäckenbotten, är exempelvis en av metoderna som också förfinats på Prostatacancercentrum.

Metoderna är efterfrågade

– Jag skulle inte kalla det en innovation själv, utan vidareutveckling och implementation av existerande metoder. Vi kan till exempel inte ta patent på det här, säger Martin Bergman.

Men det är ändå många som via leverantören av ultraljudssystemet hört av sig, kollegor från flera länder, bland annat Korea, har visat intresse. Och Martin Bergman går nu vidare med forskning och en patientstudie kring ämnet i sitt innovationsprojekt.

– Det utvecklas hela tiden nya metoder och sker ny forskning på Prostatacancercentrum, så det är en rolig arbetsplats. Men vi har fullt upp och hinner inte alltid berätta om våra projekt. Därför känns det jätteroligt att bli uppmärksammad av Innovationsfonden i Region Stockholm.