Det personalstödjande teamet hjälper medarbetarna

Redan i slutet av mars var det personalstödjande teamet igång efter att den lokala sjukvårdsledningen gett dem uppdraget. I början handlade det mycket om uppsökande verksamhet, men ganska snabbt kom en önskan från avdelningarna om regelbunden kontakt med personerna i teamet.

Gruppbild på medarbetarna i personalstödjande teamet

Sjukhusets lokala sjukvårdsledning fattade snabbt beslut om att starta teamet för att skapa långsiktig uthållighet under covid-epidemin. Kuratorerna, som till vardags har patient- och anhörigkontakt, gick nu in och hjälpte till för att även stötta medarbetarna. Vid varje besök till personalgrupperna hade kuratorn med sig en kvalitetscontroller, något som visat sig vara väldigt bra.

Erfaren vårdpersonal

– I början fanns många praktiska problem att lösa som till exempel arbetsrutiner, scheman eller ny utrustning, och där kunde kvalitetscontrollern, som ju jobbar med ständiga förbättringar, gå in och snabbt lösa de praktiska problem som uppstått, förklarar Linda Frisk. Hon leder det personalstödjande teamet. Hon och de andra kvalitetskontrollers som ingår i teamet är alla erfarna sjuksköterskor, och de känner väl till sina kliniker och avdelningar.

Ämnen skiftar över tid

I början var oron hos medarbetarna stor kring den egna säkerheten och tillgången på skyddsutrustning. Och det ständiga medieflödet i omvärlden stressade också många ur personalen. Den egna hälsan och sjukfrånvaro har också varit viktiga ämnen att få tala om.

Vikten av ett närvarande och tydligt ledarskap har också tagits upp återkommande när personalstödjarna varit och besökt personalgrupperna. Andra frågor är etiska dilemman eller ojämn vårdtyngd mellan arbetslag.

Flera förbättringar

Teamet har varvat stödjande samtal med att snabbt få till viktiga praktiska åtgärder och idag handlar diskussionerna mycket om återhämtning och uthållighet.

Teamet består inte enbart av kuratorer och kvalitetscontrollers. Här ingår även en överläkare från Medicinkliniken samt en psykiatrikonsult från Norra Stockholms psykiatri, som vanligtvis arbetar en dag i veckan på Bröstcentrum. Det personalstödjande teamet samarbetar också med Smärtkliniken vars psykologer håller i stödsamtal på Intensivvårdsavdelningen, IVA.

Det personalstödjande teamet ligger också bakom flera förbättringar, som exempelvis de filmer som tagits fram om hur man kan ge stöd oroliga patienter och hur en check-in går till. Teamet har också tagit fram en komplettering av sjukhusets omvårdnadsstandard med punkter för covid-19 vård. De hjälper också till med efterlevandesamtal.

Kategori och ämnen

Nyhet
Covid-19