Capio S:t Görans Sjukhus blir universitetssjukvårdsenhet

Som första privata vårdgivare i Sverige är Medicin- och Kirurgflödet på Capio S:t Görans Sjukhus godkända universitetssjukvårdsenheter, eller USV-enheter, och blir en del av regionens universitetssjukvård vid årsskiftet 2020/2021. Ansökan har granskats av Forskningsrådet och Utbildningsrådet vid Karolinska Institutet (KI) och deras utlåtande lyder: ”Sökande beskriver starka FoUU-verksamheter med bra struktur och en tydlig organisation och arbetssätt”.

Bild på sjukhuset och på Peter Holm och PA Dahlberg

– Det är en oerhört glädjande nyhet och en kvalitetsstämpel för oss. Nu skapar vi fler samarbeten med KI inom forskning och utbildning. Vi ökar vår attraktionskraft för både studenter och medarbetare. Det stärker vår roll inom både forskning, utbildning och som vårdgivare, säger Peter Holm, VD för Capio S:t Görans Sjukhus.

Meriterande framgång

– Det är hedrande och en framgång att sjukhusets FoUU-verksamhet får detta erkännande från KI som är Sveriges största medicinska universitet. Det är också en merit för oss att vi kunnat uppfylla ett drygt trettiotal kriterier och krav som man har ställt på oss i den här processen, säger PA Dahlberg, forsknings- och utvecklingschef (FoUU) på sjukhuset.

Alla vinner på klinisk forskning och utbildning

– För patienterna kommer vi nu att kunna erbjuda ett förbättrat omhändertagande och införa nya evidensbaserade vårdformer, behandlingar och ny kunskap i verksamheten. Studerande inom alla vårdyrken kommer att öka efterfrågan på verksamhetsförlagd utbildning specifikt vid Capio S:t Görans Sjukhus. För våra medarbetare kommer den kliniska och pedagogiska kompetensen att öka genom detta, säger FoUU-chef PA Dahlberg.

Långsiktiga samarbeten

Han framhåller vidare att önskemålet om att få bedriva universitetssjukvård inte enbart är från Capio S:t Görans Sjukhus sida utan också en önskan från de andra aktörerna som varit med i processen. Karolinska Institutet vill stimulera till klinisk forskning och utbildning på sjukhuset och Region Stockholm vill utbilda fler studenter inom vårdyrkena. Arbetet med att får enheterna godkända är en process som pågått i flera år.

– Nästa steg för oss är att i samverkan med KI inrätta tjänster för forskare/lärare med så kallad förenad anställning på våra blivande USV-enheter. Forskarna kommer att dela sin anställning mellan en klinik på sjukhuset och en lämplig institution på KI, säger PA Dahlberg.