Ärende om avskedande återkallas från Arbetsdomstolen

Efter dialog har Capio S:t Görans Sjukhus och Läkarförbundet enats om att sjukhuset tar tillbaka ett tidigare avskedande av en medarbetare. Stämningsansökan kring detta ärende dras tillbaka från Arbetsdomstolen.

Capio S:t Görans Sjukhus och Läkarförbundet har haft en fortsatt dialog om de faktiska omständigheterna och den rättsliga bedömningen av ärendet. Efter denna dialog har Capio S:t Görans Sjukhus omprövat sitt tidigare ställningstagande. Parterna har därför enats om att avskedandet av medarbetaren tas tillbaka och stämningsansökan till Arbetsdomstolen återkallas.

Medarbetaren återgår i tjänst den 6 oktober 2020. Arbetsgivaren beklagar den uppkomna situationen. Parterna har fullt förtroende för varandra och ser nu fram emot ett avslut i ärendet samt en god arbetsrelation och dialog framöver.

För information till media. 
Pressjour, tel 08-5870 2043.

Kategori och ämnen

Nyhet
Allmänt