Capio
Capio
Capio
illustrations kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning för 2021 publicerad

25 mars 2022

29 år i rad har Capio S:t Görans Sjukhus publicerat en årlig, öppen kvalitetsredovisning för all vår verksamhet. Men 2021 var inget vanligt år.

2021 var ännu ett år som präglades av covid-pandemin på Capio S:t Görans Sjukhus. Men trots den hårda belastningen, och de många omkastningarna i planering och prioritering, så lyckades våra medarbetare upprätthålla en hög kvalitet under året. Det visar vår kvalitetsredovisning för år 2021.

Nya digitala arbetssätt, uppfinningsrikedom och uthållighet gjorde att vi kan presentera goda kvalitetsresultat i vår patientflöden.

I Flödesbladen i vår Kvalitetsredovisning redovisar vi siffror ur kvalitetsregister och jämförelser över tid, liksom pågående kvalitets- och förbättringsarbete.

I verksamhetsbladen i Kvalitetsredovisningen beskrivs alla verksamheters organisation, medicinska innehåll och arbetssätt. Där beskrivs också hur verksamheten påverkats av covid-19-pandemin och vad som gjorts för att hantera det.

I våra Sjukhusgemensamma resultat och vår Patientsäkerhetsberättelse hittar du övergripande resultat för sjukhuset, och beskrivningar av hur vi arbetat för att uppnå dem.

Vi är stolta över vad vi åstadkommit, och hoppas att det kan inspirera vidare!  

Läs Kvalitetsredovisning för 2021

Följ oss i sociala medier