Studie om långdragna covid-19symtom

Har du långdragna covid-19symtom? Nu finns möjligheten att delta i en studie som genomför och utvärderar internetbaserad, multimodal rehabilitering.

Forskningshuvudman för studien är Smärt- och utmattningsrehab, Smärtkliniken Capio St Görans Sjukhus, samt Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm vid Danderyds Sjukhus AB.

Rekrytering sker fram till studiestart som planeras den 10 maj och där den första rehabiliteringsomgången planeras att starta under maj-juni.