Stress och utmattning

Rehabilitering vid stress och utmattning handlar om att minska din upplevelse av stress så att du når en balans mellan aktivitet och återhämtning. Med träning, tips och fakta får du konkreta verktyg som hjälper dig tillbaka till kraft och glädje.

Rehabilitering kan ske både i grupp och individuellt. Grupprogrammet är 10 veckor långt och vi träffas ca tre dagar per vecka. I grupprogrammet arbetar vi i team bestående av fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och socionom.

Förutom gruppens möten ingår individuella samtal hos psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut och socionom. Det ingår även ett antal föreläsningar; av socionom om samhällsinformation, av sjuksköterska om livsstil och av läkare om utmattning. Vi ordnar även en träff för närstående.

Innehåll i rehabiliteringen

I gruppen gör vi praktiska övningar för att du ska få lära känna din kropp och vad du behöver för att börja styra ditt liv i den riktning du vill. Exempel på innehåll:

 • Information om vad stress och utmattning är. Vad händer i kroppen?
 • Olika avspänningstekniker, enkla andnings- och yogaövningar och qigong som bidrar till återhämtning samt aktiverar och stärker kroppen
 • Medveten närvaro/acceptans, compassion (medkänsla)
 • Färdigheter att reglera känslor och relationer samt att sätta gränser
 • Fysisk träning och kroppskännedom
 • Vi använder metoderna KBT och ACT för att hantera nedstämdhet, orostankar och ångest
 • Kost, näring och matsmältning – hur påverkas vår stressnivå av det vi äter?
 • Orsaker till sömnsvårigheter och insomningstips
 • Hemuppgifter mellan kurstillfällen

Mål

Ett övergripande mål i rehabiliteringen är att du uppnår balans i dina aktiviteter – att du har en regelbunden återhämtning, en god relation till dig själv och ser ditt eget värde för den du är. Vi hoppas kunna förbättra din livskvalitet.

Tyngdpunkten i programmet ligger på att minska din upplevelse av stress så att du når en balans mellan aktivitet och återhämtning. Med träning, tips och fakta får du konkreta verktyg som hjälper dig tillbaka till kraft och glädje.

Du kommer att jobba mot personliga mål. Det innebär bland annat:

 • Att du ökar dina färdigheter i att hitta alternativ och lösningar för dina aktiviteter i vardagen – det finns inte enkla rätt och fel vad gäller att hitta just din unika väg till balans.
 • Att du finner en nivå för fysisk aktivitet som passar dig så du kan hitta kroppens möjligheter att läka. En viktig del i behandlingen är därför att träna på att lyssna in din kropps signaler så att du kan svara på dess behov.
 • Det är även viktigt att du hittar lustfyllda saker i din vardag.

Avslutning på rehabiliteringen

När programmet är avslutat utvärderar vi tillsammans hur det har gått. Vi ger rekommendationer att återgå till arbetet om det är aktuellt. Vid behov hjälper vi till att planera arbetsåtergången i samförstånd med arbetsgivaren.