Smärtrehabilitering

Smärtrehabilitering handlar om att hitta sätt att hantera de svårigheter som lätt följer med om man har ständig värk. Att hitta tillbaka till ett liv som innehåller det som är värdefullt trots värken.

Den behandling som ges har i forskning visat sig fungera väl för att förbättra livskvalitet och funktionsförmåga vid långvariga smärttillstånd.

Rehabiliteringen kan ske både i grupp och individuellt.

Vi har grupper som är kortare och mer intensiva där vi träffas nästan varje dag. Vi har också grupper där vi träffas en till två gånger i veckan under en lite längre tid.

Om det är svårt för dig att komma till gruppbehandling kan vi skräddarsy ett individuellt upplägg för dig.

Innehåll i rehabiliteringen

I grupprogrammet gör vi praktiska övningar för att du ska få lära känna din kropp och vad du behöver för att börja styra ditt liv i den riktning du vill. Exempel på innehåll:

  • Information om vad långvarig smärta är. Vad händer i kroppen?
  • Anpassade träningsmetoder som fungerar vid långvarig smärta
  • Olika avspänningstekniker, kroppskännedom och qigong
  • Medveten närvaro/acceptans och compassion (medkänsla)
  • Färdigheter att reglera känslor och relationer samt att sätta gränser
  • Livsstilsfaktorers inverkan på hälsa
  • Orsaker till sömnsvårigheter och insomningstips
  • Hemuppgifter mellan kurstillfällena
  • Informationsträff för närstående

Mål

Ett övergripande mål i rehabiliteringen är att öka din livskvalitet och förmåga att fungera i vardagen. Du kommer också få sätta upp dina egna mål som är angelägna och viktiga för just dig.

Tyngdpunkten i rehabiliteringen ligger på att minska smärtans negativa inverkan på livet och öka ditt välbefinnande.

Avslutning på rehabiliteringen

Efter avslutad rehabilitering ska du ha fått verktyg för att kunna fortsätta på egen hand. Vi arbetar med planering framåt under sista delen av rehabiliteringen för att du ska kunna känna dig trygg med hur du går vidare. Efter avslutad rehabilitering får din ordinarie läkare en sammanfattning med rekommendationer. Vid behov kan kontakt med arbetsgivare eller arbetsförmedlingen tas för att underlätta arbetsåtergång.