En sjuksköterska på mottagningen visar en TENS-apparat för en patient. En sjuksköterska på mottagningen visar en TENS-apparat för en patient.

Smärt- och utmattningsrehab

Vi erbjuder specialiserad bedömning och rehabilitering för dig över 18 år med långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom. Kontakta oss gärna via vår chatt för att få veta mer, länk finner du nedan.

Så här blir du patient hos oss

Du kan antingen komma till oss på en remiss från en vårdgivare eller . Har du inte möjlighet att logga in via 1177.se, kan du skriva ut en egenremiss och skicka den till oss.

Har du ingen skrivare - kontakta oss så skickar vi hem en remiss till dig. 

Så här fungerar rehabilitering hos oss

Vi arbetar i multiprofessionella team där du är en viktigt teammedlem och där dina mål för rehabiliteringstiden är i fokus. I teamet ingår läkare, fysioterapeut och psykolog. Därutöver deltar även sjuksköterska, arbetsterapeut och socionom samt psykiater efter behov.

Inför första besöket

Vi vill att du fyller i ett frågeformulär som underlättar bedömningen och som sedan bearbetas anonymt för att ingå i ett nationellt kvalitetsregister (NRS). Formuläret skickas med din kallelse eller ges till dig vid ditt första besök.

Teambedömning med åtgärdsplan

Alla patienter som kallas till oss genomgår en teambedömning. Detta för att vi ska få en helhetsbild av din situation. Vid teambedömningen kommer du att träffa en läkare, psykolog och fysioterapeut eller arbetsterapeut vid enskilda besök. En bedömning av smärta, muskel- och rörelsefunktioner samt psykiska funktioner görs individuellt av läkare, fysioterapeut och psykolog. Därefter har vi ett gemensamt teammöte där vi går igenom bedömningen och en individuell åtgärdsplan skapas tillsammans med dig. Beroende på bedömningen, kan du sedan gå tillbaka till din ordinarie läkare med din åtgärdsplan, eller delta i vår rehabilitering.

Vad händer efter rehabiliteringen?

Tanken är att du efter avslutad rehabilitering skall ha fått verktyg för att kunna fortsätta på egen hand. Vi arbetar med planering framåt under sista delen av rehabiliteringen för att du ska kunna känna dig trygg med hur du går vidare.

Vid behov kan kontakt med arbetsgivare eller arbetsförmedling tas för att underlätta arbetsåtergång.

Efter avslutad rehabilitering får din ordinarie läkare en sammanfattning med rekommendationer.

Vilka får delta?

Du skall ha fyllt 18 år, ha smärta och/eller utmattning sedan mer än tre månader, och vara i behov av att utveckla förbättrade strategier för hantering av smärta och/eller stress/utmattning.

Kroppslig eller psykiatrisk sjukdom skall vara färdigutredd och behandlad, och det är viktigt att du klarar av att delta aktivt i rehabiliteringen.

Du behöver inte vara sjukskriven för att delta, men de som behöver kan erbjudas framförallt förebyggande sjukskrivning i varierande omfattning under den tid rehabiliteringen pågår. Pensionärer kan också delta.