Röntgenmottagningen

Hos oss utförs olika typer av bild- och röntgenundersökningar. På våra röntgenmottagningar tar vi emot akuta och tidbokade patienter.
  • Hitta hit

  • Kontakt

Om oss

Röntgenundersökningar är avgiftsfria, sedan 1 april 2022. 

Akuta undersökningar

Om en läkare på sjukhusets akutmottagning bedömt att du behöver undersökas akut remitteras du till akutröntgenmottagningen för att undersökas med en bild- eller röntgenundersökning. Akutröntgenmottagningen ligger i direkt anslutning till akutmottagningen.

Tidbokad undersökning

Du behöver en kallelse för att komma till vår röntgenmottagning. Den skickas till dig på posten eller via Kivra från oss eller från din behandlande läkare. I kallelsen finns information om du behöver förbereda dig för besöket hos oss. På vissa av våra kallelser finns en QR-kod med länk till en film som förklarar mer.

Tidbokade undersökningar genomförs av många olika anledningar; oftast för att ställa diagnos eller för att följa upp hur en behandling har hjälpt.

Vi genomför också olika typer av behandlingar och provtagningar där läkaren behöver kunna se in i kroppen med hjälp av en bild- eller röntgenapparat.

Så går undersökningen till

Undersökningen genomförs av en röntgensjuksköterska som är utbildad i att ta de bilder som röntgenläkaren bedömer. Det är den remitterande läkaren som ger dig svaret på undersökningen och ansvarar för din fortsatta vård.

Röntgensjuksköterskan är den som berättar för dig hur du ska ligga/sitta/stå eller vrida på dig för att kunna ta de bilder som behövs. Alla våra röntgensjuksköterskor är tränade i att förklara vad som händer men du är alltid välkommen att fråga mer om du undrar något.

En del av våra patienter upplever obehag i samband med vissa undersökningar. Det ingår i röntgensjuksköterskan arbete att genomföra undersökningen så varsamt som möjligt. Berätta för röntgensjuksköterskan om du upplever obehag.

Våra bild- och röntgenundersökningar

Det står vilken undersökning du ska göra i din kallelse. Här nedan hittar du filmer med svar på några av de vanligaste frågorna inför våra undersökningar. Du kan också läsa mer om olika undersökningar på 1177.

Strålning

På Röntgenmottagningen genomförs många olika undersökningar med bild- och röntgenapparater. Du kan läsa mer om strålning generellt och även söka specifikt om oss på Capio S:t Görans Sjukhus på .