Så här diagnosticerar vi prostatacancer

Prostatacancer ger sällan symtom. Det bästa sättet att minska död i prostatacancer är tidig diagnostik så att cancer upptäcks innan den har hunnit spridas och ge symptom.

På Capio Prostatacancercentrum har vi infört en diagnostik som kombinerar Stockholm3-testet, magnetkameraundersökning och riktade vävnadsprov. Denna kombinerade diagnostik har visat sig vara mer träffsäker än vanlig diagnostik med PSA. 

  • Stockholm3-test

  • Magnetkameraundersökning

  • Riktad vävnadsprovtagning

  • Läkarbesök och plan för fortsatt behandling

  • För dig som vill läsa mer

Påbörja diagnostik av prostatacancer

Vi har haft ett hårt tryck på vår mottagning under våren med många som önskat utredning för prostatacancer hos oss. Vi har därför inte möjlighet att starta utredningen under tidsperioden 1/6 - 9/8, utan vi ber dig återkomma till våran hemsida som startar upp igen efter sommaren vecka 32.

Om du har uttalande besvär eller frågor innan dess får du höra av dig till din vårdcentral/husläkare mottagning.

Kriterier för prostatacancertest
  • Ej tidigare vara diagnostiserad med prostatacancer
  • Män mellan 45-75 år
  • Ingen remiss behövs
  • Utredning sker i Stockholm även för utomlänspatienter
  • För att prostatacancertesta besök Unilabs i Stockholm

Se lista för Unilabs provtagningsenheter i Stockholm