Så här diagnosticerar vi prostatacancer

Prostatacancer ger sällan symtom. Det bästa sättet att minska död i prostatacancer är tidig diagnostik så att cancer upptäcks innan den har hunnit spridas och ge symptom.

På Capio Prostatacancercentrum har vi infört en diagnostik som kombinerar Stockholm3-testet, magnetkameraundersökning och riktade vävnadsprov. Denna kombinerade diagnostik har visat sig vara mer träffsäker än vanlig diagnostik med PSA. 

 • Stockholm3-test

 • Magnetkameraundersökning

 • Riktad vävnadsprovtagning

 • Läkarbesök och plan för fortsatt behandling

 • För dig som vill läsa mer

Påbörja diagnostik av prostatacancer

Vi har inte möjlighet att starta din utredning nu med Sthlm3 testet just nu. Utan vi ber dig att återkomma här till vår hemsida igen som öppnar efter sommaren under vecka 31.

 
Kriterier för prostatacancertest
    • Ej tidigare vara diagnostiserad med prostatacancer
    • Män mellan 45-75 år
    • Ingen remiss behövs
    • Utredning sker i Stockholm även för utomlänspatienter
    • För att prostatacancertesta besök Unilabs i Stockholm