Så här diagnosticerar vi prostatacancer

Prostatacancer ger sällan symtom. Det bästa sättet att minska död i prostatacancer är tidig diagnostik så att cancer upptäcks innan den har hunnit spridas och ge symptom.

På Capio Prostatacancercentrum har vi infört en diagnostik som kombinerar Stockholm3-testet, magnetkameraundersökning och riktade vävnadsprov. Denna kombinerade diagnostik har visat sig vara mer träffsäker än vanlig diagnostik med PSA. 

 • Stockholm3-test

 • Magnetkameraundersökning

 • Riktad vävnadsprovtagning

 • Läkarbesök och plan för fortsatt behandling

 • För dig som vill läsa mer

Påbörja diagnostik av prostatacancer

Kriterier för prostatacancertest
    • Ej tidigare vara diagnostiserad med prostatacancer
    • Män mellan 45-75 år
    • Ingen remiss behövs
    • Utredning sker i Stockholm även för utomlänspatienter
    • För att prostatacancertesta besök Unilabs i Stockholm