Så här diagnosticerar vi prostatacancer

Prostatacancer ger sällan symtom. Det bästa sättet att minska död i prostatacancer är tidig diagnostik så att cancer upptäcks innan den har hunnit spridas och ge symptom.

På Capio Prostatacancercentrum har vi infört en diagnostik som kombinerar Stockholm3-testet, magnetkameraundersökning och riktade vävnadsprov. Denna kombinerade diagnostik har visat sig vara mer träffsäker än vanlig diagnostik med PSA. 

  • Stockholm3-test

  • Magnetkameraundersökning

  • Riktad vävnadsprovtagning

  • Läkarbesök och plan för fortsatt behandling

  • För dig som vill läsa mer

Påbörja diagnostik av prostatacancer

Kriterier för prostatacancertest
  • Ej tidigare vara diagnostiserad med prostatacancer
  • Män mellan 45-75 år
  • Ingen remiss behövs
  • Utredning sker i Stockholm även för utomlänspatienter
  • För att prostatacancertesta besök Unilabs i Stockholm

Se lista för Unilabs provtagningsenheter i Stockholm