Preoperativ mottagning

Preoperativa mottagningen är en del av operationsavdelningen. På denna mottagning träffar du narkosläkaren som i samråd med dig gör en bedömning inför din operation.

Alla behöver inte träffa en narkosläkare innan operationen. Oftast räcker det att man gör en bedömning utifrån din hälsodeklaration och journal.

Om du får en tid för besök till preoperativa mottagningen går ni igenom ditt hälsotillstånd och eventuella tidigare erfarenhet av operation. Är din medicinering ändrad önskar vi att du tar med en aktuell läkemedelslista.

I samråd med dig planeras för lämplig anestesimetod.

Du kan läsa mer på vår sida Inför din operation/inläggning