Hjärtcentrum dagvårdsavdelning

På Hjärtcentrums dagvårdsavdelning tar vi företrädesvis emot patienter med hjärtsvikt och hjärtrytmrubbningar, samt patienter som behöver kvalificerad utredning, bedömning och behandling men som inte behöver läggas in på vårdavdelning över natten.

  • Hitta hit

Exempel på hjärtsviktsbehandling är intravenösa behandlingar med vätskedrivande och järninfusioner.

Hjärtrytmrubbningar kan behandlas  med medicinering,  elkonvertering (en elektrisk stöt som får hjärtat att slå regelbundet) eller pacemaker. 

Här arbetar  specialiserade sjuksköterskor och läkare tillsammans i team.