PEG

PEG, Perkutan Endoskopisk Gastrostomi innebär att man lägger en slang genom huden till magsäcken.