Capio
Capio
Capio

Gastroskopi

Gastroskopi är en undersökning av övre mag- och tarmkanalen det vill säga matstrupe, magsäck och tolvfingertarm som utförs med hjälp av en böjlig slang med kamera.

Före undersökningen får du bedövningsspray i svalget. Gastroskopet förs in genom munnen ner i svalget och in i matstrupen. Man kan andas som vanligt hela tiden. Under undersökningen blåses luft genom gastroskopet ner i magsäcken. Hela undersökningen tar vanligtvis 5 -10 min.

Efter undersökningen bör du inte äta eller dricka förrän efter 1 tim eftersom du får bedövning i svalget.