Avdelning 50/55 MAVA

På de två medicinska akutvårdsavdelningarna MAVA 50 och 55 bedrivs uteslutande akut verksamhet. Patienterna omfattar hela det akutmedicinska panoramat där akuta försämringar av kända kroniska tillstånd som hjärtsvikt och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt olika infektioner ingår.

  • Hitta hit

  • Kontakt

Här observeras, utreds och behandlas framför allt patienter som har stora utrednings- och/eller behandlingsintensivt behov, ofta med samtidig kontinuerlig apparatövervakning.

De båda medicinska akutvårdsavdelningarna består av ytterligare två enheter med separat bemanning och kompetens; bröstsmärtenhet BSE och intermediärvårdsavdelning IMA. Här finns specialistkompetens för ännu mer övervakningskrävande patienter, t ex de som behöver kontinuerlig övervakning av hjärta och vitalfunktioner samt specialutrustning som övertrycksbehandling för specifika allvarliga andningsbesvär.