Avdelning 22A

Avdelning 22A tar hand om patienter med gastroenterologiska och lungmedicinska sjukdomar. Gastroenterologi rör sjukdomar i mag-tarmkanalen och levern. De flesta kommer till oss via akuten, men vi har också planerad verksamhet.

Inom gastroenterologienheten vårdar vi bland annat dig som har en kroniskt inflammatorisk tarmsjukdom, som ulcerös colit eller Mb Crohn, en kronisk leversjukdom som till exempel gulsot (hepatit) eller vätska i buken.

Inom lungenheten vårdas du för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), vätska i lungan eller annan andningssvikt (respiratorisk insufficiens). Vi har möjlighet att utföra bronkoskopi då man undersöker luftrör och lungor med en kamera på en slang och vi hjälper dig om du behöver syrgas i hemmet.

På avdelningen  arbetar vi  i team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut, logoped och dietist i samverkan med dig som patient.