Avdelning 21B

På avdelning 21B tar vi hand om patienter med sjukdomar i blodet, de blodbildande eller lymfatiska systemen (hematologiska) och onkologiska sjukdomar.

Det kan vara tumörer som uppstår i lymfsystemet (lymfom), tumörer som uppstår i benmärgen (leukemi, myelom) samt bröst-, tarm- eller prostatacancer.

Vi utför behandlingar med cellgifter (cytostatika) samt tar hand om dig som fått behandlingsrelaterade infektioner eller andra komplikationer.

På avdelningen arbetar vi i team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut (sjukgymnast), arbetsterapeut, logoped, och dietist i samverkan med dig som patient.