2019-06-18, 16:27

På grund av störningar i Tele2:s nät kan det vara svårt att nå vissa telefonnumer på sjukhuset per telefon. Felsökning och åtgärder pågår. 

Chefer för medicinska sekreterare

Visa:

Ewa Söderblom

Smärtkliniken

Tel
08-5870 3117
Skicka e-post

Jenny Andersson

Ortopedkliniken

Tel
08-5870 1328
Skicka e-post

Marie Andersson

Kirurgkliniken

Tel
08-5870 1344
Skicka e-post

Madeleine Tod

Akutmedicinkliniken
Hjärtkliniken
Medicinkliniken
Neurologiska kliniken

Tel
08-5870 3423
Skicka e-post