Mer fritid – samma lön

Ortopedklinikens vårdavdelningar inför ett pilotprojekt där sjuksköterskor kan arbeta 80 procent och ändå få 100 procent av lönen. Idén kommer från sjukhusets egna medarbetare. – Men vi ser också att vi som arbetsgivare behöver ligga i framkant och testa nya lösningar, säger Emma Sandström vårdenhetschef på avdelning 34/35.

Intervju med sjuksköterskan Martin Ejnar:

”Det är jättespännande avdelningar att jobba på. Alla kan bryta något, vare sig man är hemlös eller rik. Hela samhället speglas här på avdelningen. Och det är verkligen hela spektret, patienter som är med eller som kan vara dementa, till exempel”.

Jag började här direkt efter min sjuksköterskeexamen, och min plan var att få jobba antingen på ortoped- eller kirurgklinik för att kunna vidareutbilda mig till operationssjuksköterska. Den långsiktiga planen har jag kvar, men jag trivs väldigt bra här.

Det fungerar väldigt bra med kollegorna. Vi har lärt känna varandra och vi plockar fram de bästa sidorna hos varandra. Det är viktigt att känna av med chefen när man börjar och ta reda på vilka planerna är för avdelningen. Avdelningschefen är också väldigt viktig och med rätt person på rätt plats så blir det bra”.