Capio
Capio

Undersköterska till BB S:t Göran

Vill du jobba som undersköterska på BB S:t Göran - nya förlossningskliniken på BB S:t Göran? I så fall kan du gärna lämna din intresseanmälan här. 

Öppningsdatum för BB S:t Göran är lördagen 1 april 2023. Hösten 2022 har vi genomfört rekrytering av undersköterskor inför öppningen. Vi är dock alltid intresserade av att komma i kontakt med nya framtida kollegor och tar löpande vid behov kontakt.

Inför sommaren 2023 samt även inför att verksamheten trappas upp 2024 och 2025 kommer vi att behöva fler undersköterskor.