Synpunkter på vården

För att kunna bli bättre vill vi veta vad du som patient eller närstående till en patient tycker om vården.

Därför vill vi gärna ha dina synpunkter, både ris och ros. Det hjälper oss att ständigt kunna förbättra vård och service på sjukhuset. 

Har du synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar kan du framföra dessa på olika sätt:

Kontakta personalen
I första hand bör du i första hand kontakta personalen eller verksamhetschefen på den avdelningen/mottagning du blivit behandlad. Du kan ringa eller skicka ett brev. 

Om du under din sjukhusvistelse har identifierat förslag till förbättringar kan dessa lämnas skriftligt på ett kort som finns på alla avdelningar och i huvudentréns information.

Patientvägledare
Patientvägledaren fungerar som en opartisk länk mellan berörda parter och hjälper dig som har synpunkter och klagomål på den vård du fått av oss på Capio S:t Görans Sjukhus. Du kan också vända dig till patientvägledaren om du inte kommer i kontakt med rätt person på avdelningen/mottagningen.

Om du har synpunkter på vård som du har fått av en annan vårdgivare får du vända dig till dem. t.ex. geriatriken eller psykiatrin. eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Kontaktuppgifter till vår Patientvägledare per telefon, brev och elektroniska meddelanden via 1177, hittar du även i högra hörnet på denna sida.

Telefon Patientvägledare, tel: 08-5870 2065

Adress:
Capio S:t Görans Sjukhus
Patientvägledare
112 81 Stockholm

I de fall där vår patientvägledare inte kan hjälpa dig vänder du till:

Patientnämnden
Har du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd? Vänd dig till Patientnämnden. Du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare.
Patientnämnden
Box 17535, 118 91 Stockholm
Tel: 08-690 67 00 

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
Om du själv eller någon närstående råkat ut för en skada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården, kan du göra en anmälan till IVO.
Ivo
Box 6202
102 34 Stockholm
Tel: 010-788 50 00

Patientförsäkringen LÖF
Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Drygt 40 % av anmälda fall får ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.
Patientförsäkringen LÖF
Box 17830, 118 94 Stockholm
Tel: 08-5510 1000

Läkemedelsförsäkringen
Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.
Läkemedelsförsäkringen
Box 17608
118 92 Stockholm
Tel: 08-462 37 00

1177 Vårdguiden
Svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården och tandvården. Du kan ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 svarar på frågor, bedömer ditt behov av vård, ger råd och hänvisar till rätt vårdmottagning när så behövs.
1177 Vårdguiden
Tel: 1177