Parkering

Det finns begränsat med platser på besöksparkeringen vid sjukhusets huvudentré. Fler parkeringsplatser finns utspridda över sjukhusområdet.

Begränsade parkeringsmöjligheter

Capio S:t Görans sjukhus rustas för att möta vårdbehovet hos Stockholms växande befolkning. Därför pågår omfattande byggnadsarbeten mellan 2017-2020 som påverkar möjligheten till parkering.

Ví rekommenderar dig som har möjlighet att använda alternativa färdmedel. Du kan åka buss eller T-bana till sjukhuset. Till sl.se färdplanerare

Om du har frågor om pakering mejlar du till parkering.stgoranssjukhus.locum@sll.se

Parkeringsavgifter

Avgiften för parkeringen är 18 kr/timme dygnet runt i max 3 timmar. Betalning kan ske med mynt, vissa bensinkort och American Express.

Kontrollavgift / böter
  • Bestridande av och frågor rörande parkeringsböter för personal och besökande sänds skriftligen till: Q-Park AB, Box 1804, 751 48 Uppsala eller e-post. Önskemål om avskrivning av p-böter ska meddelas snarast. P-bot äldre än 30 dagar avskrives ej!
  • Patienter och besökare som blivit kvarhållna, omedelbart inlagda eller genom detta erhållit parkeringsböter, bestrider p-boten personligen eller genom ombud till:
    Förvaltare, tel: 08-123 170 52.
    Driftscontroller, mobil 070-001 16 01.
  • Ett intyg från vårdgivande enhet om orsak till kvarhållandet ska då alltid medtas.