Parkering

Det finns begränsat med platser på besöksparkeringen vid sjukhusets huvudentré. Fler parkeringsplatser finns utspridda över sjukhusområdet.

Begränsade parkeringsmöjligheter

Capio S:t Görans sjukhus rustas för att möta vårdbehovet hos Stockholms växande befolkning därför pågår omfattande byggnadsarbeten på mellan 2017-2020 som påverkar möjligheten till parkering.
Här hittar du information om parkering samt kartor över parkeringsplatser.

Ví rekommenderar dig som har möjlighet att använda alternativa färdmedel. Du kan åka buss eller T-bana till sjukhuset. Till sl.se färdplanerare

Om du har frågor om pakering mejlar du till parkering.stgoranssjukhus.locum@sll.se

Parkeringsavgifter

Avgiften för parkeringen är 18 kr/timme dygnet runt i max 3 timmar. Betalning kan ske med mynt, vissa bensinkort och American Express.

Kontrollavgift / böter
  • Bestridande av och frågor rörande parkeringsböter för personal och besökande sänds skriftligen till: Q-Park AB, Box 1804, 751 48 Uppsala eller e-post. Önskemål om avskrivning av p-böter ska meddelas snarast. P-bot äldre än 30 dagar avskrives ej!
  • Patienter och besökare som blivit kvarhållna, omedelbart inlagda eller genom detta erhållit parkeringsböter, bestrider p-boten personligen eller genom ombud till:
    Förvaltare, tel: 08-123 170 52.
    Driftscontroller, mobil 070-001 16 01.
  • Ett intyg från vårdgivande enhet om orsak till kvarhållandet ska då alltid medtas.