2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Parkering

Det finns begränsat med platser på besöksparkeringen vid sjukhusets huvudentré. Fler parkeringsplatser finns utspridda över sjukhusområdet.

Begränsade parkeringsmöjligheter

Capio S:t Görans sjukhus rustas för att möta vårdbehovet hos Stockholms växande befolkning. Därför pågår omfattande byggnadsarbeten mellan 2017-2020 som påverkar möjligheten till parkering.

Ví rekommenderar dig som har möjlighet att använda alternativa färdmedel. Du kan åka buss eller T-bana till sjukhuset. Till sl.se färdplanerare

Kontrollavgift / böter

Bestridande av och frågor rörande parkeringsböter och parkering för personal och besökande hanteras av APCOA Parking Sverige / HOJAB Parkeringsservice.

HOJAB Parkeringsservice, Box 102, 169 81 Solna, Tel:  08 - 735 29 99

Önskemål om avskrivning av p-böter ska meddelas snarast. P-bot äldre än 30 dagar avskrives ej!

Frågor gällande parkering

Parkeringsfrågor hanteras i första hand av APCOA Parking Sverige,
Tel:  08-556 306 70, E-post: info@apcoa.se, Webb: www.apcoa.se

Patienter och besökare som blivit kvarhållna, omedelbart inlagda eller genom detta erhållit parkeringsböter, bestrider p-boten personligen eller genom ombud till: 

Förvaltare, tel: 08-123 174 31
Driftscontroller, mobil 070-001 16 01

Ett intyg från vårdgivande enhet om orsak till kvarhållandet ska då alltid medtas.