Parkering

Det finns begränsat med platser på besöksparkeringen vid sjukhusets huvudentré. Fler parkeringsplatser finns utspridda över sjukhusområdet.

Begränsade parkeringsmöjligheter

Capio S:t Görans sjukhus rustas för att möta vårdbehovet hos Stockholms växande befolkning. Därför pågår omfattande byggnadsarbeten mellan 2017-2020 som påverkar möjligheten till parkering.

Ví rekommenderar dig som har möjlighet att använda alternativa färdmedel. Du kan åka buss eller T-bana till sjukhuset. Till sl.se färdplanerare

Kontrollavgift / böter

Bestridande av och frågor rörande parkeringsböter och parkering för personal och besökande hanteras av APCOA Parking Sverige / HOJAB Parkeringsservice.

HOJAB Parkeringsservice, Box 102, 169 81 Solna, Tel:  08 - 735 29 99

Önskemål om avskrivning av p-böter ska meddelas snarast. P-bot äldre än 30 dagar avskrives ej!

Frågor gällande parkering

Parkeringsfrågor hanteras i första hand av APCOA Parking Sverige,
Tel:  08-556 306 70, E-post: info@apcoa.se, Webb: www.apcoa.se

Patienter och besökare som blivit kvarhållna, omedelbart inlagda eller genom detta erhållit parkeringsböter, bestrider p-boten personligen eller genom ombud till: 

Förvaltare, tel: 08-123 174 31
Driftscontroller, mobil 070-001 16 01

Ett intyg från vårdgivande enhet om orsak till kvarhållandet ska då alltid medtas.