2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Färdtjänst & sjukresor

Färdtjänst

Färdtjänsten är till för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik. Färdtjänstresor görs med vanliga taxibilar eller med större specialanpassade bilar, så kallade specialfordon. För det mesta åker flera personer tillsammans eftersom färdtjänstresor samplaneras.

Du beställer Färdtjänst via telefon vid Informationen i sjukhusets huvudentré.

Sjukresor

Det är ditt medicinska tillstånd och behov som avgör om du blir berättigad till sjukresa, samt vilket form av sjukresa du kan få. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning. Det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till sjukresa.

Sjukresekort

Om din vårdgivare anser att du är berättigad till sjukresa med taxi eller specialfordon får du ett blått sjukresekort. Sjukresekort gäller för alla resor som du har fått beviljade, så spara kortet om du behöver det flera gånger. Det är din vårdgivare som fyller kortet med sjukresor. Ta alltid med kortet när du reser, du måste visa det för föraren.