2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Levnadsvanor inför operation

Se över dina levnadsvanor i samband med din operation. Tobaksanvändning, alkoholvanor, matvanor och fysisk aktivitet har stor betydelse för själva ingreppet och återhämtningen efter operationen. Du kan själv förbereda och påverka dina vanor och livsstil för bästa operationsresultat.

Tobaksanvändning

Du vinner mycket på en snus- och rökfri operation. Att sluta röka inför operationen är en viktig förberedelse som påverkar operationsresultatet. Rökningen kan göra att operationssåret läker sämre och risken för infektion ökar. Som rökare har du en ökad risk för komplikationer med hjärta, lungor och kärl i samband med operationen. Snus har en negativ påverkan på blodcirkulation, blodtryck och puls.

Att sluta röka fyra veckor före och fyra veckor efter en operation minskar risken för komplikationer. Även vid akuta operationer minskar antalet komplikationer med fyra veckors rökfrihet direkt efter operationen.

Rekommendationer

·       Sluta röka så tidigt som möjligt. För ett bra resultat ska du sluta röka helt minst fyra veckor före operationen. Fortsätt vara rökfri minst sex veckor efter operationen. Det räcker inte att enbart minska mängden tobak.

·       Även vid akuta operationer gäller fyra veckors rökfrihet direkt efter operationen för att minska antalet komplikationer.

·       Chansen att bli rökfri ökar om du använder nikotinläkemedel och receptbelagda läkemedel.

·       Undvik snusning i samband med din operation.

Rökning och snusning
Läkemedel mot rökning

Alkoholvanor

Det är dags att se över dina alkoholvanor inför operationen. En alkoholfri operation ger din kropp de bästa förutsättningarna under operationen, återhämtningen och rehabiliteringen. Det innebär att du gör ett uppehåll med att dricka alkohol minst fyra veckor innan operationen.

Dricker du alkohol ofta, eller i större mängder, ökar risken för blödningar, dålig sårläkning och sårinfektion i samband med operationen. Det ökar även risken för problem med hjärta och lungor. Alkohol har dessutom en skadlig effekt på immunförsvaret och sänker kroppens förmåga att hantera stress som naturligt uppstår under en operation. De skadliga effekterna kan medföra en längre rehabilitering.

Om du upplever att du har svårt att göra ett uppehåll på egen hand så kontakta din vårdcentral eller husläkare. De kan ge dig stöd. Du kan även ringa alkohollinjen på tel. 020 84 44 48.

Rekommendationer

·       En alkoholfri operation. Det innebär att du avstår helt från att dricka alkohol minst fyra veckor innan operationen.

Tema alkohol och självtest alkoholvanor

Matvanor

Hur ser dina matvanor ut? Vad du äter, hur mycket och hur ofta påverkar hur du mår.

Inför och efter en operation är det extra viktigt med en näringsrik kost och bra matvanor. Det leder till en bättre läkning och minskar risken för sårinfektion efter operationen. Både undernäring och fetma ger en ökad risk för komplikationer.

Rekommendationer

·       Ät regelbundna måltider. Frukost, lunch och middag, samt ett till tre mellanmål, är en bra fördelning.

·       Vid övervikt eller fetma bör du följa en kontrollerad viktminskning med näringsrik kost. En snabb viktnedgång kan leda till näringsbrist och leder sällan till hållbara resultat.

·       Om du riskerar eller redan har näringsbrist är det bra med lite extra mat tiden innan operation.

·       En dietist kan ge dig råd och stöd för viktminskning och för att förebygga undernäring.

Så äter du hälsosamt
Fetma

Fysisk aktivitet

En god kondition och stark kropp underlättar återhämtning och förebygger komplikationer efter operationen. Din kondition är mer avgörande än din ålder för återhämtning efter operationen.

Rekommendationer

·       Fysisk aktivitet, helst 30 minuter varje dag. Välj en aktivitet där hjärta, lungor och stora muskelgrupper får arbeta, t ex en rask promenad.

·       Öka din vardagsmotion med till exempel cykling, gå i trappor och trädgårdsarbete.

·       Regelbundna korta bensträckare och kroppsrörelser under några minuter om du har stillasittande arbete eller fritid.

Motion och rörelse
Rörelse är livsviktigt
FaR-fysisk aktivitet på recept