2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Inför din operation

Vårt mål är att ge dig bästa möjliga behandling, omvårdnad och bemötande. Vi vill att du ska känna dig väl informerad och delaktig i vården.

Välkommen till operationsavdelningen

För att du ska få veta mer inför din operation har vi tagit fram en särskild informationsbroschyr. I den kan du se bilder från operationsavdelningen och läsa om olika metoder för sövning/bedövning

Om du har fått en kallelse till operation så vill vi att du läser igenom den noggrannt och följer instruktionerna.

Här nedan kommer en repetition av den viktigaste informationen: 


Sövning/bedövning under operation

När du ska opereras finns det flera olika metoder för att söva/bedöva så att du inte känner smärta. Vilken metod som kommer att användas på dig beror på vilken sorts operation som ska göras, och på om du har några andra sjukdomar.  

 • Narkos
 • Ryggbedövning (Spinal/epidural)
 • Regional bedövning
 • Lokal bedövning

Mer information om de olika metoderna hittar du i vår informationsbroschyr.

Fasta och dusch inför operation
 • Du får inte äta eller dricka innan du ska opereras. Läs mer i din kallelse om vad som gäller för dig. 
 • Följ instruktionerna för dusch inför operation, som du får tillsammans med din kallelse.
Läkemedel inför operation

Inför din operation är det viktigt att du läser vår Patientinformation gällande läkemedel inför operation och följer instruktionerna i denna.

Avstå från tobak och alkohol inför operationen

För att minska risken för komplikationer bör då avstå från att röka/snusa och dricka alkohol innan och efter operationen. Läs mer.   

Ta med till sjukhuset 
 • Aktuell medicinlista och eventuellt Warankort.
 • Dina aktuella mediciner, gärna i originalförpackning. Det gäller även inhalationer, ögondroppar och injektioner som du tar regelbundet.
 • Om du använder CPAP eller bettskena, ta med dessa.
 • Pengar/betalkort för att kunna hämta ut recept på apoteket
 • Legitimation
 • Stadiga skor/tofflor som är lätta att ta på
 • Ta gärna med lediga, oömma kläder
 • Aktuella gånghjälpmedel, om sådana finns
 • Sjukresekort inom Stockholms län, om sådant finns
Avboka om du inte kan komma

Om du inte kan komma på den operationstid du har fått måste du avboka.

Om du är planerad för en ortopedisk operation ring 08-5870 1455. På jourtid (16.15-07.30 samt helger) ring till opererande enhet, se kallelse.

Om du är planerad för en kirurgisk eller urologisk operation ring 08-5870 1049 (dygnet runt).

Sår och finnar/utslag på kroppen

Om du har sår, finnar, plitor, såriga eksem, eller riv/skrubbsår på kroppen den dag du ska bli opererad så behöver du kontakta någon av operationskoordinatorerna på sjukhuset. Annars finns det risk att du inte kan bli opererad som planerat.

Om du är planerad för en ortopedisk operation ring 08-5870 1455. På jourtid (16.15-07.30 samt helger) ring till opererande enhet, se kallelse.

Om du är planerad för en kirurgisk eller urologisk operation ring 08-5870 1049 (dygnet runt).

Frågor inför operationen

Om du har frågor inför din inplanerade operation, tala i första hand med din läkare, eller med personalen på den mottagning du har besökt.

Om du har frågor om sövning/bedövning så kan du också kontakta vår Preoperativa mottagning. Kontaktuppgifter hittar du til höger på denna sida.

Läs vidare