Fakturafrågor

Capio S:t Görans patientfakturor hanteras av Visma Collectors. Telefon: 0771 23 24 00, telefontid 07.00-17.30.

Fakturor för psykiatrin och BAS hanteras av landstingets patientservice. Telefon: 08-123 400 33. Telefontider: måndag - fredag klockan 9-11, samt torsdag klockan 13-15.

Fakturor för röntgen hanteras av röntgenredovisning inom landstinget. Telefon: 08-737 31 00.

Om du vill bestrida en faktura kontakta sjukhusets patientvägledare, tel: 08-5870 2065 eller via brev: 

Capio S:t Görans Sjukhus
Patientvägledare
112 81 Stockholm