Journalkopior

Du kan beställa kopior av din journal via telefon, 1177 Vårdguidens e-tjänster, brev eller fax.

Journalservice vid Capio S:t Görans Sjukhus är den enhet som administrerar journalbeställning från extern kund. Beställning kan göras på telefon, 1177 Vårdguidens e-tjänster, brev eller fax. Du kan använda vår beställningsblankett eller skriv ett eget brev med din beställning.

Läs din journal på nätet via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Du kan ta del av exempelvis mottagningsbesök, telefonkontakter, slutanteckningar, svar från provtagning och röntgen samt läkemedelsordinationer. Du kan endast läsa journalanteckningar från februari 2014 och som har signerats (godkänts) av ansvarig vårdpersonal. Tidigare journalanteckningar kommer inte att visas, för att ta del av dessa hänvisar vi till Journalservice.

För att kunna läsa din journal krävs att du har fyllt 18 år och har någon form av internetuppkoppling via dator, mobil eller surfplatta. Du måste också ha ett konto i 1177 Vårdguidens e-tjänster. för att ta del av denna tjänst. Ett konto skapar du via www.1177.se. Där hittar du information om hur du praktiskt går till väga för att skapa ett konto och läsa mer om fler tjänster som finns att ta del av.

Observera att din journal endast kommer att vara läsbar när du själv aktivt väljer att använda tjänsten. Informationen är skyddad (krypterad), den lagras inte i 1177 Vårdguidens e-tjänster och du kan själv välja bort denna funktion om du inte önskar läsa journalinformationen. Det är endast du som patient som kan läsa din journal i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Beställningsrutin Privatpersoner
  • Beställning via 1177 Vårdguiden e-tjänster. E-legitimation krävs.
  • Beställning via telefon.
  • Skriftlig beställning per post som ska innehålla namn, personnummer, telefonnummer, vilken klinik/avdelning du besökt, eventuellt år och datum för besöket.
Utlämningsrutin Privatpersoner
  • Journalkopia skickas som brevförsändelse till beställarens folkbokföringsadress. Kan skickas rekommenderat efter överenskommelse.
  • Uppskattad handläggningstid en vecka.
  • Ingen avgift.
Beställningsrutin Anhöriga
  • För förälder till barn under 18 år är Capio S:t Görans Sjukhus policy att barnet bör få möjlighet att lämna sitt medgivande till att föräldrarna tar del av journalkopian, även om lagen inte kräver det. Endast förälder som är registrerad som vårdnadshavare får ta del av journalkopian.
  • Avliden anhörigs journal: Ett registerutdrag från skattemyndigheten där släktskapet bekräftas ska bifogas beställningen. Observera att det inte är självklart att släktskapet "tar över" sekretessen, därför krävs ett godkännande av behandlande läkare eller verksamhetschef innan journalkopia lämnas ut.
Röntgenbilder

Kontakta Röntgenavdelningen för frågor om röntgenbilder, telefon: 08-5870 15 00.

Äldre journaler

Landstingsarkivet - Här finns journaler från 1946 fram till 30/11 1999 samt urologjournaler från 1972-1980. Telefon: 08-737 27 10.

Stadsarkivet - Här finns journaler fram till 1946. Telefon: 08-508 28 300.

Andra vårdgivare på S:t Görans sjukhusområde

Kontakta respektive vårdgivare för att få mer information om hur du beställer journal från dem.