2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Efter ditt besök

Som patient dyker det ibland upp frågor efter att du har lämnat sjukhuset. Här hoppas vi kunna besvara några av dem. 

Journaler

Som patient har du möjlighet att läsa din journal via nätet, eller beställa papperskopior via vår journalservice.

Fakturafrågor

Har du frågor gällande faktura, frikort eller andra avgifter, kontakta Patientavgifter på telefonnummer 08-5870 2027.

Läs vidare