2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Vårdval

Nu kan du välja själv var du vill operera din höft eller ditt knä.

Från och med januari 2009 gäller fritt vårdval för höft- och knäplastikoperationer för dig som bor inom Region Stockholm eller i Norrtälje.

Vårdvalet innebär att det finns ett antal olika sjukhus och vårdgivare som är auktoriserade (kvalitetsgodkända) av landstinget för att göra operationer där man på grund av artros (förslitningar i leden) sätter in en konstgjord höft- eller knäled. Som patient får du välja fritt vilket av dessa sjukhus du vill bli opererad på när din läkare har konstaterat att du är i behov av en ny höft- eller knäled.

Det fria vårdvalet gäller om du som patient är relativt frisk i övrigt och inte har sjukdomar som tex. svår diabetes eller nyligen har haft en hjärtinfarkt. Om du har sådana sjukdomar som gör att du inte omfattas av fritt vårdval kommer din husläkare att hjälpa dig att hitta en lämplig vårdgivare för din operation. Här på Capio S:t Göran tar vi dock emot patienter i alla kategorier oavsett tidigare sjukdomar, så det är inget du behöver oroa dig över.

Så funkar vårdvalet

  1. Besök hos husläkare/vårdcentral. Du får prata med läkaren om olika behandlingsmöjligheter. Om operation är ett alternativ som ni tror på så skrivs en remiss för besök hos ortopedspecialist.
  2. Du väljer vilken vårdgivare du vill att remissen för specialistbesök ska skickas till. Din husläkare/vårdcentral kan också hjälpa dig med det.
  3. Besök hos vårdgivaren - du och ortopedläkaren beslutar tillsammans om i fall en operation ska göras, och i såfall när och hur.

Vad innebär auktorisation av vårdgivare?
För att en vårdgivare ska bli auktoriserad av landstinget krävs bland annat att kvaliteten på vården är bra och att läkarna gör tillräckligt många operationer per år. Samma krav gäller för alla.

Varför ska jag välja Capio S:t Görans Sjukhus?

Vi tar hand om dig oavsett hur frisk eller sjuk du är.
Vi har mycket stor erfarenhet av både lätta och svåra höft- och knäplastikoperationer, även på patienter med andra sjukdomar. Våra läkare är några av dem som gör allra flest höft- och knäplastikoperationer i Sverige.

Vi har akutsjukhusets alla resurser.
Vi på Capio S:t Göran har ett helt akutsjukhus som uppbackning för dig om något skulle hända.

Vi tar hand om dig hela vägen från besök till rehabilitering.
När du kommer till oss för ditt första besök bestäms hur och när operationen ska göras. Efter det tar vi hand om dig, även om dina höft- eller knäbesvär skulle bli värre eller din hälsa försämras på andra vis. För att du ska få ett riktig bra resultat efter din operation krävs också hårt arbete från dig med din rehabilitering. Vi hjälper dig med den. Du får komma till sjukhuset även efter operationen och träna tillsammans med sjukgymnaster och andra som opererats. Här får du råd och tips om hur du ska få bästa nytta av din nya höft- eller knäled.