2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Vårdgaranti

Vårdgarantin är till för att du inom rimlig tid ska få kontakt med vården och få den vård du behöver. Vårdgarantin gäller planerad vård som är beslutad av läkare. Akut vård får du omgående.

På Capio S:t Görans Sjukhus ska väntetider till nybesök, operationer och uppfylla vårdgarantin. Det innebär att du som patient ska få den vård du behöver inom rimlig tid. Vårdgarantin innebär att du kan byta vårdgivare om din nuvarande vårdgivare inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid. Läs mer om vilka tidsgränser som gäller för vårdgarantin här nedan. Utredningar, exempelvis röntgen, ingår inte i vårdgarantin.

Vårdgarantin innebär:
Alla tider nedan är maxtid. I brådskande och akuta fall får du hjälp direkt.

  • Du ska erbjudas tid till läkarbesök/specialist inom 30 dagar från remissdatum.
  • Anser specialistläkaren att du behöver behandling ska den inledas så snart som möjligt – senast 90 dagar efter beslutet om behandling. 

Om du inte blir kallad till besök i specialistvården inom 30 dagar eller inte får din behandling inom 90 dagar ska du i första hand kontakta den mottagning dit remissen skickades. I andra hand, om väntetiderna är alltför långa, ska du kontakta Vårdgarantikansliet. Där kan du få hjälp att hitta en annan vårdgivare som har kortare väntetider. Ring till Vårdgarantikansliet på 08-123 134 00.

Valfrihet i vården
Som patient har man i Sverige rätt att söka sjukvård i annat landsting än hemlandstinget. Det innebär att du har rätt till ett öppenvårdsbesök hos en läkare i annat landsting om du har en Fritt Val-remiss. Om detta besök leder till att din läkare rekommenderar fortsatt behandling hos oss på Capio S:t Göran måste du själv kontakta ditt landsting som ska intyga att de står för kostnaden för eventuell operation och efterföljande vård eller annan behandling.

Vill du veta mer?
Information om vårdgarantin i Stockholm, besök 1177 Vårdguiden eller för generellt information om vårdgarantin i landet, besök Sveriges kommuner och lansting.

Läs vidare