Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Nationell Patientöversikt (NPÖ) är ett IT-stöd inom vården som gör att vårdpersonalen snabbt får en översikt av din vårdhistoria oavsett vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos.

Det kallas sammanhållen journalföring och gör det möjligt för behörig vårdpersonal att ta del av viktig medicinsk information som behövs i din vård.

  Om du vill vara med i NPÖ behöver du inte göra ­någonting
Från Capio S:t Görans Sjukhus lämnar vi uppgifter med sammanfattande journalanteckningar och diagnoser för besök efter den 1 maj 2012. Det är endast vårdpersonal som behandlar dig som får ta del av uppgifterna. Innan någon tar del av dina uppgifter i NPÖ måste de be om ditt samtycke.

 Om du inte vill vara med i NPÖ
Du har rätt att spärra journalen om du inte vill att den ska vara tillgänglig för andra vård­givare. Då ansvarar du själv för att informera om vad vård­personalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

Om du vill spärra din journal i NPÖ kontaktar du sjukhusets patientvägledare på telefon­nummer 08-5870 2065 eller via 1177 Vårdguiden e-tjänster. Du kommer då att få mer ­information om vad spärrning innebär och en ­blankett för skriftlig anmälan.

För att häva spärren tar du åter kontakt med patientvägledaren.