2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Nationell Patientöversikt (NPÖ) är ett IT-stöd inom vården som gör att vårdpersonalen snabbt får en översikt av din vårdhistoria oavsett vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos.

Det kallas sammanhållen journalföring och gör det möjligt för behörig vårdpersonal att ta del av viktig medicinsk information som behövs i din vård.

  Om du vill vara med i NPÖ behöver du inte göra ­någonting
Från Capio S:t Görans Sjukhus lämnar vi uppgifter med sammanfattande journalanteckningar och diagnoser för besök efter den 1 maj 2012. Det är endast vårdpersonal som behandlar dig som får ta del av uppgifterna. Innan någon tar del av dina uppgifter i NPÖ måste de be om ditt samtycke.

 Om du inte vill vara med i NPÖ
Du har rätt att spärra journalen om du inte vill att den ska vara tillgänglig för andra vård­givare. Då ansvarar du själv för att informera om vad vård­personalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.