Synpunkter på vården

För att kunna bli bättre vill vi veta vad du som patient eller närstående tycker om vården hos oss. Vi vill gärna ha dina synpunkter, både ris och ros. Det hjälper oss att förbättra vården och servicen på sjukhuset.

Har du beröm, förslag till förbättringar, synpunkter eller klagomål kan du framföra dem till oss på flera olika sätt:

Kontakta personalen
I första hand bör du i första hand kontakta personalen eller verksamhetschefen på den avdelningen/mottagning du blivit behandlad. Du kan ringa eller skicka ett brev. 

Om du under din sjukhusvistelse har identifierat förslag till förbättringar kan dessa lämnas skriftligt på ett kort som finns på alla avdelningar och i huvudentréns information.

Skicka meddelande till oss 
Du kan även lämna synpunkter via formuläret nedan.

 Kontakta oss


Patientvägledare
Patientvägledaren fungerar som en opartisk länk mellan berörda parter och hjälper dig som har synpunkter och klagomål på den vård du fått av oss på Capio S:t Görans Sjukhus. Du kan också vända dig till patientvägledaren om du inte kommer i kontakt med rätt person på avdelningen/mottagningen. 


Om du har synpunkter på vård som du har fått av en annan vårdgivare får du vända dig till dem. t.ex. geriatriken eller psykiatrin. eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Kontaktuppgifter till vår Patientvägledare per telefon, brev och elektroniska meddelanden via 1177, hittar du även i högra hörnet på denna sida.

Telefon Patientvägledare, tel: 08-5870 2065

Adress:
Capio S:t Görans Sjukhus
Patientvägledare
112 81 Stockholm

I de fall där vår patientvägledare inte kan hjälpa dig vänder du till:

Patientnämnden
Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. De kan också ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård. Patientnämnden kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd för dig och som länk till verksamheten.

Patientnämnden
Box 17535, 118 91 Stockholm
Tel: 08-690 67 00 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Efter att du har kontaktat vårdverksamheten eller patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål.

IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

Ivo
Box 6202
102 34 Stockholm
Tel: 010-788 50 00

LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Drygt 40 % av anmälda fall får ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

LÖF
Box 17830, 118 94 Stockholm
Tel: 08-5510 1000

Läkemedelsförsäkringen
Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.
Läkemedelsförsäkringen
Box 17608
118 92 Stockholm
Tel: 08-462 37 00


1177 Vårdguiden
Svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården och tandvården. Du kan ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 svarar på frågor, bedömer ditt behov av vård, ger råd och hänvisar till rätt vårdmottagning när så behövs.
1177 Vårdguiden
Tel: 1177