2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Synpunkter på vården

För att kunna bli bättre vill vi veta vad du som patient eller närstående tycker om vården hos oss. Vi vill gärna ha dina synpunkter, både ris och ros. Det hjälper oss att förbättra vården och servicen på sjukhuset.

Har du beröm, förslag till förbättringar, synpunkter eller klagomål kan du framföra dem till oss på flera olika sätt:

Så här lämnar du synpunkter till oss

För frågor om din vård bör du i första hand kontakta personalen eller chefen på den klinik, avdelningen eller mottagning där du blivit behandlad. Här kan du söka fram de mottagningar som du kan kontakta via e-tjänsterna.

Du kan ringa skicka ett brev, eller digitalt meddelande via 1177. Vi får tyvärr inte ta emot vårdrelaterade synpunkter per mejl eftersom vi då inte kan garantera patientsekretessen för uppgifter som personnummer eller symptom/besvär.

Om du vill spärra din journal, häva din journalspärr eller begära loggutdrag, klicka här för mer information.

Patientvägledare

Patientvägledaren hjälper dig med information kring synpunkter och klagomål på den vård du fått av oss på Capio S:t Görans Sjukhus. Du är välkommen att höra av dig till oss!

Patientvägledare, tel: 08-5870 2065

Adress:
Capio S:t Görans Sjukhus
Patientvägledare
112 81 Stockholm

På sjukhusområde finns ett antal verksamheter som inte tillhör Capio S:t Görans Sjukhus. Om du har synpunkter på vård som du har fått av en annan vårdgivare måste du du vända dig till dem. Här finns kontaktuppgifter.

I de fall där vår patientvägledare inte kan hjälpa dig vänder du till:

Patientnämnden
Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. De kan också ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vård. Patientnämnden kan hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram klagomål till verksamheten och se till att de blir besvarade. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd för dig och som länk till verksamheten.

Patientnämnden
Box 17535, 118 91 Stockholm
Tel: 08-690 67 00 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Efter att du har kontaktat vårdverksamheten eller patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål.

IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

Ivo
Box 6202
102 34 Stockholm
Tel: 010-788 50 00

LÖF - Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Drygt 40 % av anmälda fall får ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

LÖF
Box 17830, 118 94 Stockholm
Tel: 08-5510 1000

Läkemedelsförsäkringen
Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning.
Läkemedelsförsäkringen
Box 17608
118 92 Stockholm
Tel: 08-462 37 00


1177 Vårdguiden
Svarar på allmänna frågor kring hälso- och sjukvården och tandvården. Du kan ringa 1177 som är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning i hela landet, dygnet runt. 1177 svarar på frågor, bedömer ditt behov av vård, ger råd och hänvisar till rätt vårdmottagning när så behövs.
1177 Vårdguiden
Tel: 1177