2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan och Rum för meditation är öppet för alla som besöker sjukhuset, oavsett religiös tillhörighet. 

Sjukhuskyrkans medarbetare är anställda av församling, stift eller frikyrka. Medarbetarna arbetar under absolut tystnadsplikt och för inga journaler.

Man behöver inte kalla sig kristen eller troende för att kontakta sjukhuskyrkans medarbetare. Vi ställer inga krav på tro eller tillhörighet.

Sjukhuskyrkans arbete består av:

  • Att lyssna och samtala med den som behöver någon att dela med sig av sina tankar, känslor och funderingar.
  • Att förmedla kontakt med företrädare för andra kyrkor, samfund, religioner eller hemförsamlingar.
  • Att tillsammans med personal reflektera över etiska och existentiella frågeställningar som aktualiseras i vården.
  • Att ordna gudstjänster, andakter, musikprogram m.m

Öppettider: Mån-Fre 09:00-16:00. För dig som vill söka stillhet även om helgerna öppnas dörren upp av våra vakter under samma tider.

Gemensam telefon:
08-587 024 89

Följ Sjukhuskyrkan på Facebook för mer information och uppdateringar.

 

Sjukhuspräst

Katarina Therus

Tel
070-289 94 84
Skicka e-post

Sjukhuspastor

Ingrid Svanell

Tel
070-020 90 39
Skicka e-post

Sjukhusdiakon

Steve Sjöquist

Tel
070-289 94 97
Skicka e-post