Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan och Rum för meditation är öppet för alla som besöker sjukhuset, oavsett religiös tillhörighet. 

Sjukhuskyrkans medarbetare är anställda av församling, stift eller frikyrka. Medarbetarna arbetar under absolut tystnadsplikt och för inga journaler.

Man behöver inte kalla sig kristen eller troende för att kontakta sjukhuskyrkans medarbetare. Vi ställer inga krav på tro eller tillhörighet.

Sjukhuskyrkans arbete består av:

  • Att lyssna och samtala med den som behöver någon att dela med sig av sina tankar, känslor och funderingar.
  • Att förmedla kontakt med företrädare för andra kyrkor, samfund, religioner eller hemförsamlingar.
  • Att tillsammans med personal reflektera över etiska och existentiella frågeställningar som aktualiseras i vården.
  • Att ordna gudstjänster, andakter, musikprogram m.m

Öppettider: Mån-Fre 09:00-16:00. För dig som vill söka stillhet även om helgerna öppnas dörren upp av våra vakter under samma tider.

Gemensam telefon:
08-587 024 89

Följ Sjukhuskyrkan på Facebook för mer information och uppdateringar.

Medarbetare  sjukhuskyrkan


Sjukhuspräst
Caroline Green
Mobil: 072-540 46 88
E-post: Caroline.Green@capiostgoran.se

Sjukhuspastor
Ingrid Svanell
Mobil: 070-020 90 39
E-post: Ingrid.Svanell@capiostgoran.se

Sjukhusdiakon
Steve Sjöquist
Mobil: 070-289 94 97
E-post: Steve.Sjoquist@capiostgoran.se