2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Under ditt besök

Här finns information som kan vara bra att känna till när du är på sjukhuset eller för dig som ska besöka någon som vårdas här. 

1177 Vårdguidens e-tjänster 

1177 Vårdguidens e-tjänster innebär att du får möjlighet att logga in och själv utföra enklare vårdärenden via webbplatsen, utan telefonköer — dygnet runt. Det är tryggt och säkert, och allt du behöver göra är att skaffa ett personligt användarkonto. Läs mer

Apoteket
Apoteket finns i huvudentrén. Apotek Hjärtat är Sveriges största fristående apotekskedja. Apoteket vill hjälpa dig till bättre hälsa och ökat välbefinnande genom ett bredare sortiment, bättre rådgivning och utökade tjänster. Öppettider måndag-fredag 8.00-18.00, lördag 11.00-15.00. Telefon: 0771-405 405.  

Anhöriga - kontakt med avdelningen 
Arbetsbelastningen är störst kl 07.00-10.00. Vi är därför tacksamma om patientförfrågan kan ske på annan tid. Bestäm gärna att en anhörig sköter kontakten med sjukhuset.

Bankomat
Bankomat finns i huvudentrén mittemot Informationsdisken.

Besökstider
Anhöriga och vänner är välkomna att besöka dig när du ligger inne hos oss. Det är ditt hälsotillstånd som avgör om besöken behöver begränsas. Besökstiderna varierar mellan olika avdelningar. De flesta avdelningar har besökstider, alla dagar klockan 15.00-19.00. Avdelning 34 och 35 har fria besökstider. Vid besök är det alltid viktigt att ta hänsyn och visa respekt för andra patienter i rummet och på avdelningen.

Betalning
I självincheckningsterminalerna kan du betala med kontokort eller mot faktura.

Biobanker
Vissa blod- och vävnadsprover som tas på sjukhuset sparas för vård, behandling och forskning. Enligt biobankslagen har du rätt att vid provtagning själv bestämma om ditt prov ska sparas eller inte.

Blommor 
På vissa avdelningar t.ex. AVA 37 är det inte tillåtet för besökare att ta med sig blommor. Ta reda på vad som gäller innan ditt besök. Vi ber dig dock att undvika blommor med stark doft med respekt för känsliga patienter.

Brevlåda
Det finns en brevlåda utanför huvudentrén.

Café och restaurang
Kafeterian Café Florence finns i huvudentrén. Öppettider måndag–fredag 7.30-19.00 och lördag–söndag 10.30-17.00. 
Restaurang Göranterrassen finns snett mitt emot huvudentrén. Öppettider måndag-fredag: 10.30-14.00. Telefon: 08-5870 2310 eller veckans meny.

Dietist 
Dietist finns att tillgå på sjukhuset.

Fakturor

Färdtjänst
Färdtjänsten är till för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik. Du kan beställa Färdtjänst vid Informationen i sjukhusets huvudentré. Läs mer.

Hygien
Det är särskilt viktigt att vara noga med handhygienen på ett sjukhus. Du kan enkelt hjälpa till att minska risken för smittspridning genom att tvätta händerna noga och använda handdesinfektion.

Informationsdisk/InfoTel
I huvudentrén finns sjukhusets informationsdisk. Som patient och besökare kan du få hjälp med vägbeskrivning vid ditt besök, hjälp med att ringa efter taxi/färdtjänst eller fråga om sådant som du undrar över.

Inför inläggningen 
När du läggs in på avdelningen bör du ta med dig: ID-kort, hygienartiklar, tofflor/inneskor och dina mediciner. Lämna smycken och andra värdesaker hemma. 

Journaler
Våra journaler lagras i ett datoriserat journalsystem. Du kan beställa kopior av din journal på telefon, 1177 Vårdguidens e-tjänster, brev eller fax. Läs mer.

Kamerabevakning på sjukhusområdet
Delar av S:t Görans sjukhusområde är kamerabevakat. Syftet med kamerabevakningen är att skapa ett tryggt, säkert och robust sjukhusområde för våra patienter, medarbetare anhöriga och andra som vistas på området.

Genom kamerabevakning förebygger vi brott, skapar spårbarhet vid inträffade händelser och underlättar logistiken på sjukhusområdet (öppna dörrar, lokalisera patientsängar och annan utrustning, forsla bort skräp etc.)

Områden som är kamerabevakade är bland annat entréer, kulvertar, korridorer utanför omklädningsrum och lastkaj. Alla entréer och områden som är bevakade har tydlig skyltning som visar att området är kamerabevakat, inom ramen för ovanstående behöver inte enskilda kameror skyltas.

Capio S:t Görans sjukhus administrerar även övriga sjukhusområdets kameraövervakning. Det är främst Stockholm Läns Sjukvårdsområdes (SLSO) och Landstingets förvaltningsbolag Locum som har kamerabevakning i sina verksamheter.

Beroende på om allmänheten har tillträde till det bevakade området eller ej gäller två olika lagar. Där allmänheten har tillträde har vi tillstånd från Länsstyrelsen enligt Lagen om allmän kamerabevakning, denna lag upphörde att gälla 20180801 och har ersatts av den nya Kamerabevakningslagen. Nuvarande tillstånd gäller dock tillsvidare.

Fr.o.m. 20180801 är det Datainspektionen som utövar tillsyn och ger tillstånd till kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde. Där allmänheten inte har tillträde till det kamerabevakade området gäller fr.om. 20180525 Dataskyddsförordningen (GDPR) där även här Datainspektionen utövar tillsyn.

Kartor, hitta till oss och parkera
Du tar dig hit kommunalt med buss eller tunnelbana eller med egen bil. Besöksparkering finns i anslutning till sjukhusets huvudentré. Här hittar du också kartor. Läs mer.

Kurator
Kurator finns att tillgå på sjukhuset. 

Könsblandade salar
Vi strävar efter att kvinnor och män i möjligaste mån ska vårdas på separata salar. Detta är också de allra flesta patienters önskan. Det finns dock medicinska aspekter som ibland tvingar oss att göra undantag. Vi kan till exempel inte neka en patient en plats på grund av kön.

Mediciner
Ta aldrig egna mediciner utan att rådfråga läkaren eller sjuksköterskan.

Mobiltelefon
Får användas i allmänna utrymmen, som t.ex. korridorer och entréhall. Lokala förbud gäller på mottagningar och vårdavdelningar där det finns förbudsskylt.

Parkering
Besöksparkeringen ligger vid huvudentrén. Avgiften för parkeringen är 18 kr/timme dygnet runt i max 3 timmar. Betalning kan ske med betalkort, vissa bensinkort och American Express. Du kan även använda apparna EasyPark och SMS Park. Läs mer

Patientavgifter
Patientavgifterna vid Capio S:t Görans Sjukhus följer de avgifter som fastställts av Region Stockholm. Se information om patientavgifter och högkostnadsskydd på 1177 Vårdguiden

Patientföreningar
Information om alla patientföreningar som finns knutna till sjukhuset. Läs mer.

Patientmat
Vi är glada och stolta att få erbjuda dig vår mat! Det finns ett flertal rätter att välja mellan, kött, fisk, fågel och vegetariskt, titta gärna på menyn. Länk till vår meny.

Tillagningsmetoden – Steamplicity – innebär att råvarorna som  placerats i en värmetålig och trycksäker förpackning tillagas genom ångkokning och du får en nylagad måltid serverad när du önskar.

För oss är det viktigt att maten är välsmakande, men också att den innehåller den energi och näring som behövs. Det finns också möjlighet att få olika typer av specialkost, beroende på behov och vad läkare/dietist rekommenderar.  

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle och det gör vi bl.a. genom att använda oss av MSC-märkt fisk och ekologiska råvaror.

Måltidsvärdar finns på plats på varje avdelning, så välkommen med dina frågor och önskemål – vi är här för dig! 

Patienttelefon
Som inlagd patient kan du hyra en egen telefon med eget telefonnummer under hela sjukhusvistelsen. Du bokar telefon på din vårdavdelning.

Patientvägledare
Patientvägledaren fungerar som en opartisk länk mellan berörda parter och hjälper dig som har synpunkter på vården hos oss på Capio S:t Görans Sjukhus. Du kan kontakta patientvägledaren via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller på telefon: 08-5870 2065. Läs mer.

Präst
Se sjukhuskyrkan nedan.

Radio och TV 
Radio finns vid varje sängbord. TV finns i dagrummet och på vissa vårdsalar.

Ronder
På avdelningen får du information om tider för ronder.

Rullstolar
Informationen har rullstolar avsedda för kortare utlåning till de öppenvårds-patienter som besöker sjukhuset. Observera att de måste kvitteras ut i informationsdisken.

Röda-korset-värdar

Rödakorsvärdarna på sjukhuset kommer att ta en paus från sitt uppdrag tillsvidare, detta för deras egen säkerhet då de alla befinner sig i riskgruppen för covid-19.

Röda Korset bedriver värdverksamhet på frivilligbasis på sjukhuset. Värdarna tjänstgör i hudvudentrén måndag-fredag kl: 9.00-15.00 och akutmottagningen kl: 11.00-20.00. Värdarna är ett komplement till vårdpersonalen och kan betraktas som en extra anhörig.

Rökfritt sjukhus
Capio S:t Görans sjukhus är ett rökfritt sjukhus och erbjuder alltså en vårdmiljö som är fri från tobaksrök. Rökning är endast tillåten på särskilda rök- platser utomhus.

Sjukgymnast och arbetsterapeut
Sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå på sjukhuset måndag-fredag. Sjukgymnastjour kommer på lördagar till de patienter som har särskilda behov.

Sjukhuskyrkan 
Du kan få kontakt med sjukhuskyrkans präst och diakonissa via personalen. Läs mer.

Sjukintyg
Du kan skicka ditt läkarintyg elektroniskt samtidigt som du ansöker om sjukpenning. Gå in på forsakringskassan.se och logga in på Mina sidor. Där kan du hämta ditt läkarintyg från Mina intyg och skicka det tillsammans med din ansökan.

Sjukskrivning
Sjukintyg utfärdas av läkaren om behov föreligger. Behöver du förlänga din sjukskrivning är det din husläkare som ansvarar för det fortsättningsvis.

Sjukresor
Det är ditt medicinska tillstånd och behov som avgör om du blir berättigad till sjukresa, samt vilket form av sjukresa du kan få. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning. Det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till sjukresa. Läs mer.

Självincheckningsterminal
Du checkar in dig själv före ditt besök i en av våra terminaler som finns placerade i huvudentrén och på våra mottagningar. När du har checkat in får du information om vilket väntrum du ska till. Läs vad som gäller för just ditt besök på din kallelse. Du betalar för ditt besök direkt i terminalen. Du kan välja att betala med kort eller få en faktura skickad hem till dig.

Stomisjuksköterska 
Stomisjuksköterska finns på kirurmottagningen.

Taxistolpe
Det finns en taxistolpe snett utanför huvudentrén.

Tele-Q
Många mottagningar använder sig av samtalsbokningssystemet Tele-Q. Detta innebär att den som ringer in till mottagningen uppmanas att lämna sitt telefonnummer i en databas och i gengäld får veta vilken tid personal från mottagningen ringer tillbaka. På så sätt slipper man sitta i telefonkö.

Tolkhjälp
Om du inte förstår svenska har du rätt att begära en språktolk. Om du är döv eller hörselskadad har du rätt till en teckenspråkstolk. Och om du har talsvårigheter har du rätt till hjälp att kommunicera.

Transportstolar
Transportstolar finns att låna i huvudentrén för transport inom sjukhuset.

Tystnadsplikt
Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Gör vi detta bryter vi mot tystnadsplikten och sekretesslagen.

Värdesaker
Eftersom sjukhuset är öppet för alla finns det risk för stölder. Ta därför bara med fickpengar och inga värdesaker. Låt anhöriga ta hem värdesaker eller lås in dem i det låsbara skåpet i din sal. Du ansvarar själv för nyckeln. Sjukhuset tar inget ansvar för stölder. Före hemgång bör du tömma patientklädernas fickor på nycklar, glasögon m.m.

Väntetider
För planerad vård finns i vissa fall väntetider för operation och bedömning. Se den aktuella kösituationen vid Stockholms sjukhus.

Vårdgarantin
Vårdgarantin beskriver hur länge du som patient maximalt ska få vänta på en undersökning eller behandling. Läs mer.

Wifi
Sjukhuset har ett öppet trådlöst gästnätverk där besökare och patienter kan koppla upp sig och surfa på internet. Att ansluta sig till nätverket är kostnadsfritt och det krävs inga inloggningsuppgifter.

För att ansluta till det trådlösa gästnätverket, CSTG-PUB, kopplar du upp dig på vanligt sätt via din telefon/surfplatta/dator. Ett nytt webbläsarfönster öppnas då med våra användarvillkor och knappen "Anslut". Tryck på den för att godkänna användarvillkoren, och du kan sedan börja surfa. 

Öppettider på Capio S:t Görans Sjukhus
Huvudingången är öppen måndag-fredag, kl 6.15-21.00, lördag-söndag, helg, kl 6.30-20.00. Informationsdisk/växeln har öppet måndag-fredag, kl 7.00-21.00, lördag-söndag, helg, kl 8.15-21.00. Akutmottagningen har öppet dygnet runt alla dagar. Entrén till hus 06 är öppen måndag-fredag, kl 6.15-21.00, lördag-söndag, helg, kl 6.30-20.00.

Övriga vårdgivare på sjukhusområdet (ej Capio)
På sjukhusområdet finns en rad verksamheter som organisatoriskt inte ingår i Capio S:t Görans Sjukhus. Se kontaktinformation.

 

Läs vidare