Preoperativ mottagning

Preoperativa mottagningen är del av operationsavdelningen. Här görs en medicinsk bedömning ur anestesiperspektiv innan operation.

Alla patienter behöver inte träffa en anestesiläkare innan operationen, utan i bland räcker det räcker att läkaren gör en bedömning utifrån patientens hälsodeklaration och journal.

Operationsanmälande läkare gör en samlad bedömning av patientens sjukdomshistoria, status, svar på laboratorieprover och andra undersökningar. Läkaren värderar operationsindikationen mot den perioperativa risken och rehabiliteringsförmågan.

Vid den preoperativa mottagningen ses patienten och anestesiläkaren. De går igenom ovanstående uppgifter, hälsodeklaration, eventuella tidigare anestesier och komplikationer. Bedömning görs av hjärt- och lungfunktion samt övriga organfunktioner och status relevanta för anestesin. Anpassning av medicinering i samband med operationen planeras. Vid mötet görs en bedömning av anestesirisk. I samråd med patienten planeras för lämplig anestesimetod och det första dygnets postoperativa smärtlindring.

Läs mer om hur förberedelserna inför en operation går till.

Innan operationen är det viktigt att du läser igenom vår information om läkemedel inför operation och följer anvisningarna i denna.

Har du frågor kring den preoperativa bedömningen och anestesin kan du vända dig till den preoperativa mottagningen.