Hematologimottagningen

Hematologimottagningen är en specialistmottagning för utredning och behandling av blodsjukdomar.

Vi utreder och behandlar bland annat:

  • Hemolytisk anemi
  • ITP
  • Leukemier
  • Lymfom
  • MDS
  • Myelom
  • Myeloproliferativa sjukdomar (PCV, ET, PMF etc.)
  • Oklara rubbningar i blodbildningen

Vi har flera specialister och ST-läkare inom hematologi är knutna till mottagningen.   

Remittenter
Information till remittenter

 

Läs vidare