Gastroenterologimottagningen

Gastroenterelogimottagningen är en specialistmottagning som utreder och behandlar sjukdomar i mage-tarm samt lever.

Vi utreder och behandlar bland annat:

  • Ulcerös Colit
  • Mb Crohn
  • Mikroskopisk Colit
  • Autoimmun Hepatit
  • Oklara rubbningar i mage-tarm samt lever 

Specialister och ST-läkare inom Gastroenterologi/Hepatologi är knutna till mottagningen.

Remittenter
Information till remittenter