Endokrint centrum

Endokrint Centrum är specialistmottagning för patienter med diabetes, sköldkörtelsjukdomar och andra hormonella rubbningar.

Vi utreder och behandlar bland annat:

  • Diabetes, i första hand typ I.
  • Thyreoidearubbningar.
  • Utredningar och behandlingar av andra endokrina sjukdomar/rubbningar.
  • Endokrina behandlingar vid behov.

Det finns även en diabetesdagvårdsavdelning för patienter med nydiagnostiserad typ 1-diabetes och med typ 2-diabetes som har en otillfredsställande metabol kontroll. Till Endokrint Centrum hör även en fotmottagning för diabetespatienter med fotsår. 

Remittenter
Information till remittenter