Medicinskt Centrum

I gemensamma lokaler bedriver internmedicinsektionens olika specialister mottagning och dagvård.

Medicinskt Centrum tar i första hand emot patienter som kommer på remiss från primärvård eller som behöver återbesök från någon av våra vårdavdelningar.

Vår ambition är erbjuda specialiserad vård av hög kvalitet kombinerat med ett personligt omhändertagande. Vi strävar efter läkarkontinuitet och arbetar aktivt med patientmedverkan i vården.

Välkommen till oss på Medicinskt Centrum

Medarbetare  
Vårdenhetschef Jessica Ankerhag
Sektionschef internmedicin Gunilla Wahlström

Medicinskt Centrum består av tre specialistmottagningar:

Remittenter
Information för remittenter