Medicinskt Centrum

I gemensamma lokaler bedriver internmedicinsektionens olika specialister mottagning och dagvård.

Medicinskt Centrum tar i första hand emot patienter som kommer på remiss från primärvård eller som behöver återbesök från någon av våra vårdavdelningar.

Vår ambition är erbjuda specialiserad vård av hög kvalitet kombinerat med ett personligt omhändertagande. Vi strävar efter läkarkontinuitet och arbetar aktivt med patientmedverkan i vården.

Välkommen till oss på Medicinskt Centrum

Medarbetare  
Vårdenhetschef Jessica Ankerhag
Sektionschef internmedicin Gunilla Wahlström

Medicinskt Centrum tar emot patienter inom följande områden:

Endokrinologi/Diabetes
 • Diabetes, i första hand typ I.
 • Thyreoidearubbningar.
 • Utredningar och behandlingar av andra endokrina sjukdomar/rubbningar.
 • Endokrina behandlingar vid behov.

Det finns även en diabetesdagvårdsavdelning för patienter med nydiagnostiserad typ 1-diabetes och med typ 2-diabetes som har en otillfredsställande metabol kontroll. Här finns även en  fotmottagning för diabetespatienter med fotsår. 

Gastroenterologi/Hepatologi
 • Ulcerös Colit
 • Mb Crohn
 • Mikroskopisk Colit
 • Autoimmun Hepatit
 • Oklara rubbningar i mage-tarm samt lever 

Specialister och ST-läkare inom Gastroenterologi/Hepatologi är knutna till mottagningen.

Hematologi
 • Hemolytisk anemi
 • ITP
 • Leukemier
 • Lymfom
 • MDS
 • Myelom
 • Myeloproliferativa sjukdomar (PCV, ET, PMF etc.)
 • Oklara rubbningar i blodbildningen

Vi har flera specialister och ST-läkare inom hematologi är knutna till mottagningen.   

Lungsjukdomar

Läs vidare